Setkání milovníků záhad na Jesenicku 28.9. – 2.10. 2016

Ve znamení významného výročí 20.roků naší činnosti v bádání i léčitelství.

Zveme všechny, s nimiž jsme se setkávali již před 20.lety, když zde vznikly první kruhy v obilí – v roce 1995 a nad hlavami se nám objevovaly objekty. Duchovní aktivity probíhaly pod dohledem léčitelů z akademie J.A. Komenského Šumperk. Brzy jsme začali rozšiřovat své obzory účastí na přednáškách světových odborníků v oblasti záhad, kruhů v obilí, mimozemských civilizací i duchovna. Členové našeho seskupení odvedli množství dobré práce, jejíž výsledky jsou známy nejen v ČR. Je třeba ocenit jejich přínos pro rozvoj poznání lidstva,v oblasti badatelské, vzdělávací i alternativní medicíně.

Kolegy a pamětníky zveme na zahájení společné akce:

na terase penzionu RADOST v ČERNÉ VODĚ v 16 hodin

       DNE  28. 9. 2016 – na Václava

Zde program upřesníme, neboť mnozí jste získali mnoho znalostí, o něž se s ostatními rádi podělíte.

Odpolední  program je zaplněn přednáškami a promítáním prezentací záhad:

Čtvrtek 29.září – program pro veřejnost – od 14 hodin:

Badatel a záhadolog  PAVEL KOBZA představí nejen svou činnost:

přednáškou o Kyvadle ,Virguli a jiné , také práce na tabulkách a komunikace s Entitami,

ale i vynikající výsledky práce kolegyně –  spisovatelky a badatelky z Agharty

Brno paní  ALENY HORKÉ  a její úspěšnou knihu Diamantová voda.

Od 16 hodin – Mgr.Tonička Plíšková, badatelka a publicistka:

Kruhy v obilí na Moravě i v Čechách – prezentace a film

Mimozemské civilizace – Kontakt CE 5

 

Sobota 1.října – program pro veřejnost – od 14 hodin:

Sobotní odpoledne zahájí vzácná návštěva z Čech – kolegové ze skupiny badatelů Kosmické centrum – zkoumají záhadné jevy z vědeckého pohledu  s cílem dokázat jejich reálnou existenci.

Mgr. Antonín Bartoš a Jiří Urban – nám sdělí skutečnosti –

o nichž nesmíme vědět, jsou nám záměrně utajovány!!!

 

Od 16 hodin – Mgr.Tonička Plíšková, badatelka a publicistka:

Kruhy v obilí na Moravě i v Čechách – prezentace a film

Mimozemské civilizace – Kontakt CE 5

 

14285550_676501059173874_1245007970_o

Černá Voda
vimeo.com|Autor: SKYARTstudio
Publikováno v Přednášky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Setkání milovníků záhad na Jesenicku 28.9. – 2.10. 2016

Celá ČR je ozdobena zvláštními útvary v obilí – netradičními.

Vyskytují se ve světě již 10 let – kódy čárové i binární, podivné útvary i položené celé lány. Rozluštit je neumíme – ale fascinují! Mezi Sušicí, Kolincem a Klatovy – v místech častého výskytu kruhů a obrazců je krása neposkvrněné přírody ozdobena lány zlátnoucího obilí i lány a útvary vyrážejícími dech svou neobvyklostí  – mladí výletníci si z vláčku ukazují s otevřenými ústy na podivné lány, aby nepřehlédli tu zvláštnost!

Nejsou to kruhy – ale je to nádhera. Mnohdy je celý lán jakoby učesán a obilí postaveno v řadách – jako vojáci – do nesvázaných snopků. Poradí si takto příroda sama? Po četných bouřích, deštích i krupobití jsou polehy jen v mokrých úžlabinách. Mnoho lánů v nížinách je již sklizeno, lány v pahorkatinách zlatavě září a mezi nimi – všude tyto podivnosti!

První 2 dotazy na možné agrosymboly mi byly zaslány již 20.7.2016 z Podkrkonoší a Valašska – v zeleném obilí je velmi nesnadné posoudit tvar – zdola matlanice – z výšky to může být nádhera.

Dobrý den, dnes jsme objevili zvláštní útvar v obilí u polní cesty na vrcholku kopce.
Je v k.ú. Roprachtice v blízkosti kóty 624 (okr. Semily).

Podkrkonoší - Rozprachtice 2016

Rozprachtice 2016

Střítež nad Bečvou:
 
Snímky těchto útvatů z výšky – by rozluštily záhadu. Možná je objevíme na satelitní mapě…

V srpnu se objevily překrásné obrazce v Anglii – pokochejte se:

Космический катаклизм, который произошел в Солнечной системе в далеком прошлом, вызванный сближением нейтронной звезды класса…
isi-2025.blogspot.com|Autor: http://isi-2025.blogspot.cz/2016/08/2016-5.html

Kruhy v ČR prý letos nebudou,všechny důležité jsme již dostali – a také jsme si nevzali k srdci.

SRDÍČKA jsme však otevřeli v Letovech na KONTAKTU C-5 začátkem srpna, atmosféra byla výborná, kontakt se strážci a ochránci naší planety se rozvíjí…

Vědecký pokus o kontakt s přátelskou civilizací z Plejád začal v Čechách i Morkovicích na Moravě téměř před 20 lety pod vedením Doc RNDr Ivo Chudáčka DrSc a Ing. Františka Libici – za účasti všech záhadologických organizací.

Kontakty s Plejáďany probíhaly po mnoho let od roku 2000 v ČR i SR pod vedením ing. Ivo Bendy. Mnoho lidí s vesmířany stále komunikuje.

Prosíme Vesmírné přátele o pokyn k dalšímu setkání – třeba v kruhu v obilí.

Neznámé objekty ve tvaru zářících koulí byly spatřeny večer 13/8 na Podorlicku.

14/8 proplul ve 21 hodin nad městem Šlapanice dlouhý válcovitý objekt, nebyl osvícený a byl bezhlučný. Říkám si, co to vidím!! Jak ve filmu Matrix – nebo Tvůrci kruhů? Uvidíme!

 

 

Publikováno v Agrosymboly ČR | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Celá ČR je ozdobena zvláštními útvary v obilí – netradičními.

SDĚLENÍ K OBRAZCŮM V OBILÍ

INFORMACE  o výskytu kruhů v obilí zasílejte na:  pliskova.tona@seznam.cz

mobil 602 418 967

Poselství kruhů a obrazců na Zemi

Zdobí naši planetu na přesně určených místech odpradávna – na křížení energetických linií! Planety i bytosti mají svůj energo – informační systém, o tok energií musí být pečováno, blok způsobuje nemoc a musí být odstraněn.

SDĚLENÍ K OBRAZCŮM V OBILÍ:

Obrazce v obilí, jsou utvářeny energiemi zvukové frekvence – ne laserem,jak je někde sdělováno. Kdyby byly obrazce vytvářeny laserovou technikou obilné klasy by byly poškozené,spálené, polámané a negativně by byl ovlivněn jejich růst.

Tak proč zrovna energiemi zvuku ?

V přírodě existují frekvence, které jsou součástí ptačího zpěvu.Tyto frekvenční zvuky,melodie,slýcháváme každý den. Ptačí zpěv je spojený s rostlinným růstem. Zvukové frekvence tedy ovlivňují růst a vývoj rostlin.Proto mimozemské bytosti utvářejí obrazce zvukovými frekvencemi.To aby obilné klasy,rostlinstvo nebylo poškozené, polámané a mělo pozitivní vliv na jeho další růst.
A tak, když jsou některé zvukové frekvence schopné u rostlin vyvolat pozitivní reakci, proč by utvořené obrazce nemohly frekvencemi zvuku, otevírat i jejich průduchy ? Rostliny, či obilné klasy jsou obrazcem sice polehlé ale nejsou poškozené.Jsou energeticky posilněné a je pozitivně ovlivněn jejich další růst.
Země je v těch místech hlouběji energeticky pročištěna a lépe se jí dýchá.
Bytosti Světla si cení všeho v čem je obsažen život. Planety Země, nás lidstva ale i rostlin.
Energie zvuku má schopnost působit na hmotu třetí hustoty a utváří různé geometrické vzory.
Obrazce v obilí jsou složité i jednoduché,s různými mayskými symboly, zakódovanými vzkazy, poselstvími pro lidstvo.Jsou poselstvími z Hvězd a jsou tady aby probouzely kdož ještě spí, spánkem zapomění. Lidé drazí, probuďte se!                    V lásce a souznění <3 Pleja..

Zdroj článku – Pleja Světlo Krystal – 6.7.2014

PLEJÁDY
Bytosti Světla obrazce v obilí utváří energiemi zvukové frekvence. Z poselství: …pomáháme jak jen můžeme, pokud je nám dovoleno do vašich energií vstoupit.Ctíme a dodržujeme galaktické zákony,jsou pevným řádem Vesmíru.
A když už vstoupíme,tak telepatickým kontaktem s vámi anebo jinou energií,která má za úkol Zemi chránit,energeticky pročisťovat.
Spolu s jinými světelnými druhy z hvězdných systémů,Síria,Arkturu,Lyry,Andromédy.. jsme utvořili mnoho různých piktogramů a zakódovaných vzkazů ve vašich obilných lánech.Utváříme to energiemi pomocí zvukové frekvence.Spolupracujeme takto všichni mezi sebou a Galaktická Federace Světla v čele s velitelem Ashtarem má tu nejhlavnější misi a svými flotilami nepřetržitě chrání vaši krásnou planetu Zemi…         Poselství z Plejád 27.3.2014 přijala – Pleja Světlo Krystal

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=227277224130276&set=a.112570938934239.1073741832.100005440002859&type=1&theater

Fotka uživatele Pleja Světlo Krystal.

Tonička Plíšková:

Kontakt s mimozemšťany CE – 5 navázán…

Vše se podařilo! Jsou zde od pradávna – radili lidem i panovníkům. Dnešní elity kontakt moudrých entit odmítli – Kontakt CE-5 navazujeme sami – žádáme ochranu Země i nás, před hrozbou válek a násilí, prosíme o lásku, pohodu a mír!

Publikováno v Agrosymboly ČR | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SDĚLENÍ K OBRAZCŮM V OBILÍ

Kontakt CE-5 započal v Boskovicích

Jižní Morava odedávna oplývá výskytem záhadných jevů.  Kruhy v obilí a mimozemské objekty zde lidé vídají i fotí neustále. Blanensko a Boskovicko je navštěvováno milovníky záhad a obrazců v obilí nyní každoročně – obrazce se objevují leckde i vícekrát: Letovice, Sebranice, Svitávka, Šebetov, Vážany, Veselice, Rájec – Jestřebí 2x, Kunštát, Skalice nad Svitavou 2x, Drnovice, Rozseč nad Kunštátem 2x, Boskovice:

Dobrý den paní Plíšková

Říkala jste, že to bylo krásné, tak jsem to trošku zpracoval a posílám z pátku „ještě teplé“ video – https://www.youtube.com/watch?v=AwwrueQ8KGA

Pěkné dny Vratislav

Děkuji Vráťovi za pěkný a odvážný projev – celé skupině za organizaci a vzájemné souznění!
Fotka uživatele Josef Radvan Kopřiva.
Promítala se dokumentace kruhů v obilí V ČR, na Boskovicku, i výskyt záhadných objektů.
Se setměním se skupina vydala nad Boskovice na vyhlídku navázat kontakt s Tvůrci kruhů.
                                                           Fotka uživatele Libor Kouřil.
           Bylo nás tam dost – pěkná skupinka se sešla – nahoře i dole.
Ahoj Toničko,
tak ti posílám ty fotky. Hlavně ty večerní s ufíčky  (označeny šipkou)
Také jsem přidal foto Sušilova dronu, jak letí vzhůru do výšky a v tom okamžiku přiletěla sonda a když zjistila že je to hračka, tak odletěla bleskově pryč. Nejzajímavější je ta s tím kruhem  po meditaci, kousek od nás totiš stály dva MZ. Je to viditelné a označené šipkou.Tak se měj Pavel
 065
051
 Ahoj Toničko,
zase jsem se díval na fotky z Boskovic a tu s návštěvou jsem zkusil upravit, aby byli jasněji vidět ti MZ,a myslím že se podařilo:
138 Boskovice CE-5
Druhá je také z oné události, tu jsem náhodně zvětšil na  jednom místě, a objevila se mi hlava jednoho z těch MZ, kousek vedle té svítící lodi, nad Westernovým městečkem, kam pomalu odplouvala nad námi.
Ta je velmi důležitá, a proto ti ji posílám. Už vím, že jednomu členu posádky z té lodi, se chtělo podívat se, na nás z blízka:
062
My ho neviděli – ale on nás ano. Podle vzhledu ho zařazuji jako Lyřana (Nordického vzhledu),ti tu občas také proletí.
Možná to je jen náhoda,ale já se s nimi kdysi setkal, i když je asi pravděpodobné,že to jsou jiní, protože takových civilizací jsou miliony a miliony, v různých úrovních a hustotách vesmíru.
064
Bratři  Slováci navazují kontakt s bytostmi z vyšších světů  již několik let.
2/7, sobota v  21:00 hodin · Mošovce, Žilinský kraj, Slovensko
SETKÁNÍ  SE  VYDAŘILA  –  NYNÍ  OČEKÁVÁME   ZPRÁVY V  OBILÍ – a děkujeme!
Publikováno v Agrosymboly ČR | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontakt CE-5 započal v Boskovicích

Obrazce 2016 v Evropě – blíží se výskyt i v ČR…

Celosvětový web monitorující výskyt agrosymbolů od roku 1972:

http://www.cropcircleconnector.com/2016/2016.html

„Hvězda apokalypsy“ – web Vitalie Simonova – sleduje pohyb
neutronové hvězdy Typhon cyklicky ohrožující planety ve sluneční soustavě:
http://isi-2025.blogspot.ru/2016/03/2016-1.html

První kruhy  na rok 2016 – Nizozemsko:

Fotka uživatele Виталий Симонов.

6.5.2016 rok. První kruh v obilí v Anglii, Wiltshire:

Fotka uživatele Виталий Симонов.

6.5.2016, Nizozemsko kruhy v poli. Stvořitel kruhů v obilí na otázku – Jak daleko je neutronová hvězda třída georotator (Typhon) od Země:

Fotka uživatele Виталий Симонов.

15/5/2016. Kruhy na oblastech Německa. Brandenburg. Obraz – rychle rotující neutronová hvězda třídy georotator (Typhon):

Fotka uživatele Виталий Симонов.

16/5/2016. Kruhy na polích Anglie. Obrázek neutronové hvězdy (bod v kruhu):

28/5/2016. Kruhy na polích Anglie. Avebury. Další obraz neutronové hvězdy a jeho georotator třídy koruny. Kruhy v obilí jsou umístěny vedle komplexu starobylých megalitů, podzemních staveb a valů. V některých státech existují dávné petroglyfy zobrazující neutronovou hvězdu (Typhon) – předchozí svědectví její návštěvy. Možná to znamená, že tentokrát dopadne všechno dobře, ale neměli bychom zapomínat, že po nějaké době se hvězda opět vrací do sluneční soustavy. Doba její pouti – 3500 let. Jak tvůrci kruhů v obilí změnili oběžnou dráhu neutronové hvězdy, kdy bude zase zpátky, neznáme. http://isi-2025.blogspot.ru/2016/03/2016-1.html

Fotka uživatele Виталий Симонов.
Všechny lidské bytosti mají schopnost komunikovat  s vesmírnými lidmi i s bytostmi duchovními a odedávna tak lidé činili. Nejvzácnější knihy i artefakty jsou dokladem této komunikace.
Obrazce v polích jsou poselstvím lidstvu – sdělují nám skutečnosti s předstihem, nebo odpovídají na vyslanou zprávu či dotaz.
Kontakt existuje odpradávna a vesmírná komunikace probíhá!
Pozemšťané mnohdy nechápou důležitost zpráv, jež se objevují po celé planetě.
Jdou cestou rozbrojů, chamtivosti a ega. Lidstvo nemusí žít v utrpení – zbaví se otrockých okovů, otevře-li se pravdě, proudu nových myšlenek a pozitivních změn.
Ve vesmíru nejsme sami – kolem nás je mnoho civilizací, jež nám pomáhají ve vzestupu, ochraňují nás i naši planetu. Negativní rasy reptiliánů – ještěrů – usilují o planetu Zemi i člověka.
Zkoušky, jimiž procházíme, jsou nutné k zocelení člověka a jeho charakteru. Vše se mění s obrovskou rychlostí a musíme změny zvládnout – plynou k nám silné energie z Alkyonu – duchovního slunce naší galaxie. Měníme se my, planeta Země i celá Sluneční soustava.
Zvládne-li lidstvo jako celek hlubokou duchovní proměnu, zvládneme přechod do vyšších světů a  dimeze bez ovladačů světa, válek a utrpení. Český a slovenský národ má velké duchovní poslání při uskutečňování procesu změn a transformace do vyšších sfér.
Obrovskou rychlostí se řítí Sluneční soustavou i postrach dávných civilizací – hvězda Typhon.
                                             Máme na výběr – vzestup nebo kataklyzma?
 
Tvůrcům kruhů:    „Splní český a slovenský národ své duchovní poslání?“
 
                                   “ Zvládne i lidstvo jako celek nutnou hlubokou proměnu? „
 
Odpovězte prosím v obrazcích v ČR a SR – rádi se v obrazích společně sejdeme.       Děkujeme.
  Plasma UFO! SLOVAKIA 1.6.2016 – kontakt  v SR navázán:
https://www.youtube.com/watch?v=GBfv9kHooQw&feature=youtu.be

3.000 zhlédnutí  UFO.-kruhy v obili přidal video1 červen v 23:16

 

5.6. 2016. kruhy v obilí v Anglii, Avebury. Další obrázek je rychle rotující neutronová hvězda třídy georotator Typhon:

Fotka uživatele Виталий Симонов.

5.6.2016. Kruhy v obilí Anglie, Wiltshire. Další obraz neutronové hvězdy. Odpověď na otázku doby referenčních hvězd kolem Slunce. Máte-li dešifrovat tento údaj stejně jako v předchozích případech, dostaneme řadu čísel – 1 vnější kruh 10 – jeho paprsky 1 – vnitřní kruh. Toto číslo -1101, tedy doba léčby hvězda změnila, po odmítnutí své dráhy a je nyní roven 1101. Odkaz: http://isi-2025.blogspot.ru/2016/03/2016-1.html

Fotka uživatele Виталий Симонов.
 
 UFO – další výskyt v SR  – v ČR natočeno UFO meteorologem v Říčanech u Prahy.
UFO 1.6.2016 Slovensko:
https://www.youtube.com/watch?v=GBfv9kHooQw&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=yVDkNavAH98&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=lj_9tbxpuiQ&feature=youtu.be

OBRAZCŮ  v  polích též přibývá – Holandsko, Anglie, Itálie…
Odpověď na otázku – umístění neutronové hvězdy. Znamená to, že na spojnici mezi hvězdami a slunce a zemi. Seven Dials – hvězda se bude nacházet mezi sluncem a naší planetou do sedmi dnů. http://isi-2025.blogspot.ru/2016/03/2016-1.html
Další odpověď na otázku  – symbolický obraz neutronové hvězdy a čtyř největších satelitů. Crescent – fotky ze slunce a země. To je v současné době hvězda  mezi 2 nebeskými tělesy. http://isi-2025.blogspot.ru/2016/03/2016-1.html
Photo gallery and location.
cropcirclesdatabase.com
Fotka uživatele Wunder Kornkreise.

Crop Circle at Großziethen, Brandenburg, Germany – 12 June  2016

Angele dali pod Berlín 6 půlměsíců 6 otazníků a háďat – to Tvůrci vystili!

Publikováno v Agrosymboly svět | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obrazce 2016 v Evropě – blíží se výskyt i v ČR…