Svetový mier – z 20.8.2011

K mnohým z nás hovoria svetelné bytosti, počúvajme ich slová – Ilona Pálušová dne 20. srpen 2011:

    “ Nemáte právo ničiť nikoho a nič na tejto Zemi. Patrí Vám všetkým – ľuďom. Je vzdialenou planétou od stredu galaxie, na rameni úhlov spájajúcich ju s ním. So stredom stredov svetových strán, ktorými prúdi svetelný tok univerza.

     Ste súčasťou tohto sveta. Galaktického sveta planét a hviezd, celých sústav a systémov začleňujúcich sa posvätnosťou geometrie lásky vesmíru do jednotného spoločenstva národov s túžbou byť, konať, existovať, milovať a tvoriť univerzálnou láskou, ktorá je prítomnosťou každého kto ju zdieľa a dodržiava jej základné pravidlá. Ste tu a teraz –  a teraz tu v tejto chvíli medzi všetkými, ktorí konajú láskou. Nie nenávisťou, diskrimináciou, ohrozovaním. Ale spolupodieľaním sa na tvorení sveta mieru. Konajúceho v súlade s právom každého na šťastie, na lásku, na svet bez príkoria a ponižovania, ubližovania jedného druhým. V jednote idúci jedným smerom s túžbou byť všadeprítomní  tam, kde svet polarít končí a začína svet nový.

     Spolupodieľaním sa na tvorbe nového systému, ktorý protirečí túžbe ovládať každého a všetko čo je v dosahu jeho cieľa. Vaše spôsoby vládnutia tejto Zemi, Váš prístup k človeku, Vaše ponižovanie jedného druhým, snaha mať, vlastniť. Váš postoj k láske. Váš arogantný prístup ku každému kto chce pomôcť. Vaša snaha mať nadvládu nad každým a nad všetkým…. To všetko sa postupne zúročuje. Nie ste jediní, kto vesmír obýva. Sú milióny planét planetárnej siete, ktoré sa snažia, aby ste sa začlenili, vstúpili a podieľali sa v spoločenstve národov Galaxie. Svojou prácou, svojím prístupom chápajúcim snahu byť jednotne a spolu súčasťou vlády svetelnej. Každý sám za seba a všetci spolu. Spolurozhodujúci, spolupodieľajúci sa na premene všetkého čo súvisí s týmto prístupom, ktorý je prioritne postavený na bezpodmienečnosti pomoci každému, kto o ňu požiada.

     Vašu Zem čaká zmena. Je dôležité vedieť, že každá zmena má za účel poučiť, ukázať čo nie je a nebolo správne. Má nasmerovať. Nie je to to čo si myslíte. Že svet zaniká a zanikne. Je to návrat ku prapodstate. A prapodstatou všetkého stvorenia   je bezpodmienečná láska a tým i mier v každom a všetkom čo s ňou súvisí. S akoukoľvek existenciou na planétach, v galaxiách. V spoločenstvách, ktoré tento systém tvoria. 

     Ste to Vy, ktorí rozhodujete každým Vaším dňom o zajtrajšku. O Vašej budúcnosti. Budúcnosti národa Zeme začleňujúceho sa medzi národy galaxie. Ste to Vy, ktorí tvoríte svoj nový život prístupom ku všetkému a ku každému kto Vašu súčasnosť tvorí. Uvedomujúc si skutočnosť, že to čo vytvoríte dnes bude zajtra zúročené.

     Naša pomoc, vlády univerza, je dôležitou súčasťou celej Vašej premeny. Vieme, že Vás svet má už naponáhlo. Sledujeme každý pohyb Vašich planét meniacich svoje dráhy. Sledujeme Vašu Zem a s láskou sa snažíme „uhladiť“ všetko čo ste „vyprodukovali“ do Vášho ovzdušia. V zmysle vzájomnej pomoci. Ste pripravení na zmenu dlhodobým procesom projektu, ktorý zahŕňal oblasť duchovna, duševna, mentálna i emocionálna. Ste plne ukotvení so Zemou a nachystaní čeliť všetkému čo so zmenou súvisí. Vašou odvahou a snahou pochopiť celý proces premeny cez vedomie tých, ktorí boli na Zem vyslaní. Cez ich túžbu uvidieť Zem ako súčasť vesmírnych planét, ktoré žijú v láske a porozumení.  Svet nezaniká. Svojou podstatou zostáva stále rovnaký. Len to čo „neladí“ s láskou sa zmení. Čo potrebujete vygumovať, negovať, aby ste mali dovolené do galaxie vstúpiť.

     Ste tu, aby ste to pochopili, prijali, vysvetlili tým, ktorí ešte tápu a nevedia. Prosíme Vás, zostaňte stále vo svetle. Svetlo nie je len svetelný zdroj ako Vy ho chápete. Je to prienik všetkého čo súvisí s realitou existencie. S realitou rovnoprávnosti, múdrosti, konania v záujme a v prospech lásky, ktorú cítite sami v sebe voči každému koho milujete. Je to systematický proces premeny každého kto posvätným grálom múdrosti postupuje po schodíkoch hmotnej sféry, vstupujúc do jemnohmotného sveta bez polarít. Jednotne.

     Pýtajte sa tých, ktorí Vám boli poslaní. Oni sa teraz stávajú Vaším svetlom. Oni vedia a túžia Vám pomáhať. Keď ich pomoc prijmete. Nebudú Vás volať ani presviedčať. Nebudú Vám vnucovať svoje zásady a múdrosť. Vy sami ich môžete vyhľadať, keď potrebujete vedieť, vysvetliť, nájsť čo hľadáte. Vy ste ich „nevideli“ a odmietali. Vo svoj neprospech. Ale onedlho pochopíte. I tí, ktorí váhali. Budete mať dôkaz, že svetelný svet existuje. Že všetci, ktorí sú tu medzi Vami – poslaní- tvoria jeho realitu. Zdieľaním s univerzom a odovzdávaním Vám všetkým. Deťom Zeme.“

                                                                                                                                                                                                 S láskou Féva

Deň „D“ 27.10.2011

 Ilona Pálušová dne 27. říjen 2011 v 19:13

     Zo všetkých strán, na všetky miesta Zeme prichádza svetlo, aby uzrelo proces premeny človeka. Zo všetkých častí vesmíru prúdia tisíce, ba milióny bytostí, ktoré svojou energiou túžia svetelnú fúziu podporiť a uzrieť Zem a človeka v náručí lásky.

     Niet viac čo povedať ku svetelnej fúzii  –  SVETLO  PRICHÁDZA  –  aby zahalilo Zem svojím transparentným kryštalickým objatím. Závoje oblakov nad Vašimi hlavami sa rozpúšťajú, aby ste lepšie uzreli jeho priesvitnosť. Jeho lásku.

     Tisíce míl od Vás leží nová Zem, tisíce míl časových. …….v oblakoch nad Vami. Tísíce míl lásky. Tam, kam Vaše oko nedovidí, sluch nedopočuje, telo nedocíti. Len srdce. Ten veľký a nádherný kryštál, ktorý sa trblieta v diaľke Vášho nového jemnohmotného sveta. Už otvára vrátka, aby si vstúpil, človek. Zajtrajším dňom a nocou. Sprevádzaný miliónmi detí a energií hviezd, čakajúcich na tento neskutočný zázrak premeny. Tvojho srdca  –  Tvojho vedomia  – prúdiacim svetlom.

     Cítiš jeho chvenie ? Vnímaš svetelný dotyk, ktorý Ti klope na dvierka Tvojho srdca ?  Chvením celého tela, ktoré horí nedočkavosťou. Nič sa nedeje náhodou. Ani svetlo neprúdi len tak bez príčiny. Ono vie, že už môže prísť, aby Ťa oslovilo. Človek. Vie, že zajtrajškom všetko začína. Že vnáraním svetla do Tvojich tiel sa rozbieha proces nanebovzatia, kedy energia univerza evolučne vrcholí a zjednocuje sa s Tebou.

     Málo…málo chýbalo a nebol by si ho uzrel. Tak málo stačilo. Jeden záchvev, jeden omyl, jedno zaváhanie a bolo by všetko ďalej tak ako predtým. Lámané hmotnom Tvojho vedomia. 

     Každý národ má svoje posvätné kódy, ktoré po celú svoju existenciu kódoval do jednotlivých miest Zeme. I Ty, človek, poznáš svoj kód. Je to dátum Tvojho narodenia. Čas, kedy si prišiel na tento svet. Je kódovaný svetlom. Od tejto chvíle sa začalo odvíjať jeho načítavanie. Jeho „boj“ s časom Vášho sveta, boj polarít, boj hmotna a svetelna. Kódujúc tak životmi jednotlivcov cestu ku bráne. Súčet všetkých kódov Vášho sveta je kódom centrálnym, ktorý načítava kľúčmi sŕdc Vašu bránu. A dešifruje ju…otvorí.

     Ste oblečení ?  Načesaní ?  Čistí a umytí ?  Máte žiarivý úsmev na tvári ?  A čo Vaše srdce ?  Hnevá sa – či teší ?  Ver, človek. Nemáš dôvod smutne, bezmyšlienkovite stáť. Len tak…Už nie. Svetlo Ťa víta. I Ty ho privítaj svojou náručou. Odpadnú všetky škrupiny strachu a nedôvery, keď ho uzrieš. Uvidíš sám. Vstúpiš do inej reality. A že či sám ?  Nie, neobávaj sa. Máš v sebe ešte percento strachu. Ale ver, že Tvojím pohľadom sa všetko napraví a rozžiari.

     I svetlo má svoju tvár a tá sa na Teba usmieva. Nezáleží na tom či ešte spoza mrakov. Dnes, či zajtra ráno. Ale dôležité pre Teba je, že už prichádza.

     Zakývaj mu srdcom, zamávaj svojou bezpodmienečnou láskou. A miluj ho, ľúb tak ako ľúbiť dokážeš. Je Tvojím svetlom, Tvojou láskou, Tvojou novou tvárou i realitou. Vstupujúcou cez hlavnú arktickú bránu svojou dúhovou polárnou žiarou.

                                                                              S láskou Féva

Tento příspěvek byl publikován v Země, člověk, Vesmír. Vložit mezi oblíbené.

Komentáře jsou uzavřeny.