Konec cyklů Mayského kalendáře a vzestup do 5 dimenze

Dne 28.10.2011 podle Mayského kalendáře vrcholí všechny vývojové cykly a spojují se v jediném bodě, další cykly již pravděpodobně nebudou následovat. Znamená to, že historie planety Země datována minimálně 100.000 let zpátky, ale spíše na miliony let, se blíží vyvrcholení – blížíme se konci dosavadního vývoje a nástupu nového běhu dějin.

V tento posvátný den se může stát cokoliv a záleží ve velké míře na nás, co v ten den uskutečníme. Tento den je vhodný pro započetí velkých plánů. Tvůrčí potenciál dosahuje vrcholu.

Vzpomeňme si v tento den, na všechnu lidskou zkušenost od pravěku až podnes a vše, čím jsme si prošli, a zamysleme se nad tím, kde jsme dnes a kam bychom chtěli, abychom dospěli. Vzpomeňme si na to, že před započetím tohoto vesmírného cyklu byli lidé na úrovni bohů a planeta byla panenským rájem, předtím, než jsme se rozhodli podstoupit tuto zkušenost. Mějme prosím na paměti tuto vzpomínku.

Uvědomme si, že již před tisíci lety byl dávným indiánům znám Velký plán určený pro lidstvo a byl znám i jeho konec a výsledek. Byly známy všechny fáze a cykly plánu a byly uchovány v podobě kalendáře. Mayové viděli, že plán byl dokončen 28.10.2011 v našem počítání času a že ke konečné změně došlo v prosinci následujícího roku, kdy začala nová éra.

Viděli, že lidstvo se přes všechny obtíže a překážky nakonec sjednotilo a překonalo své vzájemné rozdíly, zvítězila sounáležitost nad strachem. Lidé si uvědomili, že jsou bratři a tvoří jeden celek. Pochopili, že rozdíly mezi nimi – chudí – bohatí, černoši – běloši, muži – ženy, jsou uměle vytvořené, aby byli lidé rozdělení a nejednotní v myšlení. Aby místo spolupráce proti sobě bojovali. S velkou radostí pozorovali, že tehdy nastal na planetě Zemi zázrak.

To, co viděli, zapsali do bájí a legend a vytesali do kamene.

Věnujme, prosím, ve svatých týdnech před a po vrcholovém datu 28.10. své myšlenky kontemplaci nad stavem světa a čím chceme, aby se stal. Dokážeme se sjednotit, jak bylo předpovídáno, tím, že si budeme přát lepší svět?

Jestli jste se rozhodli, aby byl vývoj zakončen šťastným koncem, učiňte v sobě záměr, že je to vaše přání, a držte ho v sobě. Zapalte 28.10. svíčku na počest této velké milosti, že se blíží konec nevědomosti a Velké prozření je blízko. Tak jako svíčka vyšle plamen světla, i na Zemi se rozsvítí velké světlo a povede obyvatelstvo k Novému věku.

Oslavujme tyto dny, kdy končí minulost, a začíná se rodit Nový svět. Zatím jen v našich myslích a srdcích, jako touha po něčem lepším, která však časem bude nabývat jasnější podoby.

Zdroj: http://www.duchovniinstitut.estranky.cz/ (14.10.2011)

Pátá dimenze

Znáte to, když vše do sebe zapadne, když máte po dlouhém období
nerozhodnosti jasno a víte, co chcete? V této chvíli se vaše akce, myšlenky
a pocity sladí a vy nemusíte užívat žádné úsilí, na nic nemusíte myslet, nic
kontrolovat, jen „jdete s proudem“. Tomuto stavu říkám být ve vědomí 5D. V
tento moment jsou všechny vaše složky v souladu, a vy si v tu chvíli
uvědomujete svou individualitu, a zároveň jste v souladu s celkem. V ten
moment si vyberete toho nejlepšího člověka ke spolupráci, ze které máte oba
(a tedy i celek) ten nejvyšší užitek. A navíc v tomto stavu přirozeně
přitahujete potenciální spolupráci s lidmi, kteří jsou na podobné vlně.

Ve 3D jsme se naučili rozlišovat situace na dobré a špatné, věci na hezké a
ošklivé a co je z morálního hlediska správné a co je nesprávné. Poznali jsme
protiklady, zaujali stanovisko a přidali se na jednu stranu skupiny. Ve
vědomí 5D uznáváme jiný úhel pohledu. Ve vědomí 3D je člověk s jinými
hodnotami označen za divného, ve vědomí 5D je odlišný. Ve vědomí 3D se
snažíme druhé lidi měnit, ve vědomí 5D respektujeme volbu každého člověka
žít způsobem, který mu vyhovuje.

Ve vědomí 3D je pro nás důležité přežít, ve vědomí 5D je stejně důležité
vědomí jednoty s ostatními. Ve vědomí 3D pevně rozlišujeme hranici mezi
minulostí, přítomností a budoucností, ve vědomí 5D si jsme vědomi životních
cyklů a stavu být tady a teď. Ve vědomí 3D je důležité tvrdě pracovat, ve
vědomí 5D pracujeme s vášní a radostí, děláme, co nás opravdu baví a pro co
máme talent. Sledujeme, kam nás to vede. Děláme věci s lehkostí. Víme, co je
třeba udělat. Ve vědomí 3D jsme hodnotili sebe a okolí, ve vědomí 5D se
věnujeme tomu, co je pro nás důležité.

Ve vědomí 3D je důležité mít neměnný názor a mít svou pravdu, ve vědomí 5D
sledujeme, jak se pravda vyvíjí. Ve vědomí 3D následujeme toho, kdo má
charisma, komu předáváme svou sílu a odpovědnost, ve vědomí 5D si
uvědomujeme své vedení, sílu, odpovědnost a proces rozhodování, ceníme si
své cesty i cesty ostatních. Ve vědomí 3D se upínáme k jednomu člověku a
bezmezně mu věříme, ve vědomí 5D nasloucháme lidem a integrujeme to, co s
námi souzní. Ve vědomí 3D je komunikace s vyšším Já nevědomá a necháváme se
vést podvědomím, což často vede k tomu, že se cítíme jako oběť vnějších
událostí, pokud věci nedopadnou, tak jak jsme si je naplánovali. Ve vědomí
5D jdeme s proudem, jsme připraveni kdykoli změnit směr a přijímat to, co se
nám děje.

Ve vědomí 3D potřebujeme mít ve společnosti vytvořenou organizovanou
hierarchii náboženství, ve vědomí 5D zažíváme vědomé spojení s vyšším Já.
Ve vědomí 3D máme pocit viny a stěžujeme si, viníme druhé za to, co nemáme,
a často se pro něco obětujeme. Ve vědomí 5D žijeme v hojnosti. Pokud vidíme,
že druzí lidé trpí, ve vědomí 3D jim přispěcháme na pomoc, zachraňujeme je
nebo je ignorujeme. Z pozice vědomí 5D nebereme druhému sílu, aby zvládnul
svou životní lekci, a uděláme, co je potřeba.

Vědomí 5D je o propojení mužského a ženského principu, hmoty a spirituality
a žití běžného života ne stereotypně, ale vnímat životní a spirituální
impulzy. Je to být si vědom svých potřeb a naplňovat si je. Vědomí 5D je
naše vrozená laskavost a moudrost. Jsou to obecná pravidla, na Zemi platí
odjakživa. V současné době máme velkou šanci si vybrat, kudy se vydáme. Je
to velká příležitost pro naše volby, jestli převezmeme odpovědnost, nebo se
budeme cítit jako oběť vnějších událostí. Máme šanci změnit úhel pohledu na
svůj život. Otevření se vědomí 5D vede k životu v klidu, respektu,
schopnosti jasně myslet, jednoduchosti a spolupráci. Vhledy, které tímto
získáváme, nám jasně ukazují, jaká je naše vnitřní pravda. Spojení s vnitřní
pravdou nám znemožňují naše systémy přesvědčení.

Naše duše si přeje uvědomit si vztah s každým aspektem ve vnějším světě.
Přeje si znát sebe ve vztahu ke všemu, co nás obklopuje. Je možné, že jste
se v dětství naučili vnímat vztah ke všemu, co bylo kolem vás, na základě
toho, co si o vás mysleli ostatní lidé. Například z vás vyrostl člověk,
který nechtěl nosit červené tričko, ale všichni kolem vás ho nosili. Možná
jste se naučili upustit od vlastního úsudku, a tak popřít soulad se svou
vnitřní pravdou, abyste zapadli, abyste byli přijati lidmi kolem vás, kteří
podle vás vyjadřují, co je správné a co špatné, co by každý měl a neměl
dělat, a „navlékli jste si“ červené tričko.

Tím jste sebe začali definovat a měřit tím jediným – podle toho, jak vás
vidí ostatní. Byli jste k tomu vedeni rodiči a nepsaným zákonem společnosti.
Tento postoj ale omezuje porozumění vztahu k sobě. V dětství jste se
naučili, že je důležitější, co si druzí myslí o vás, než to, co si myslíte o
sobě, jak se mají věci dělat, co je přijatelné a co není. I v dospělosti se
můžete dostávat do situací, kdy hledáte přijetí u druhých ještě předtím, než
jednáte. Naučili jsme se testovat druhé a hned jim nesdělit, co chcete.
Naučili jste se číst řeč těla druhého, jestli je bezpečné vyjádřit své emoce
a myšlenky. Bez toho, abyste si toho povšimli, se ptáte druhých: „Jsem v
pořádku? Přijímáš mě? Jsem přijatelný v očích společnosti?“

Transformace je uvědomění si starých vzpomínkových vzorců a systémů
přesvědčení nepsaného zákonu společnosti, které nepodporují zdraví a duševní
pohodu člověka, a postupné uvolnění všeho, co není v souladu s interními
vzorci duševní pohody a vztahu k vlastní pravdě člověka. Je to uvědomění,
kým už nejste. Poté máte příležitost vstoupit do jistoty, osobní síly,
vedení a rovnováhy, kdy máte volbu a příležitost žít ve společnosti a tvořit
bez posuzování a názorů, co je správné, dobré a co byste měli dělat. Je
třeba se naladit na to, co je uvnitř, bez závislosti na pravdě ostatních,
objevit svůj kompas a nastavit ho na vaši vlastní pravdu. Transformace
přináší uvědomění, kým jste a dává vám příležitost znovu „naplnit svůj pohár“.
Umožní vám myslet od srdce a jednat z moudrosti duše, skutečně se poznat a
sladit se s láskou, kterou cítíte ve svém srdci.

/Zdroj – http://www.lightworker.cz/Default.aspx/

Související články:

http://pliskova.blog.idnes.cz/c/221480/13-kristalovych-lebek.html

http://pliskova.blog.idnes.cz/c/222243/Nic-nekonci-vse-prave-zacina.html

Tento příspěvek byl publikován v Země, člověk, Vesmír. Vložit mezi oblíbené.

Komentáře jsou uzavřeny.