Obrazce v obilí 2007- 2012 Vlkas, Húl – Slovensko + PL

Častý výskyt kruhů v obilí v této lokalitě není jev náhodný, souvisí s dávným osídlením, kulturní historií, starobylými stezkami, posvátnými liniemi i geologií krajiny.

Obrazce jsou požehnáním tohoto významného místa a nesou důležité poselství, jež máme pochopit:

Obrazec z roku 2007 představuje dokonalou geometrii „Matky všech piktogramů“ – obrazce jež vyrazil dech vědcům v Anglii dosud neznámými matematickými teorémy. Nese však i poselství o energiích – v trojúhelníku vprostřed symbol lidského vzestupu – celkový tvar může souviset s informací o tolik potřebných volných energiích.

Velice mě zaujal obrazec 2008 již v době svého vzniku souvislostí s Čechy a Slováky a s 15 výročím rozpadu ČR … 2 trojúhelníky či šipky značící rozchod, mezi nimi už harmonický vyvážený střed (- a +), nahoře udivený doplněk ( na Moravě zvaný – čuč človíčku)…

Nákres obrazce z roku 2010 je geometrickými tvary, znaky, centrálními kruhy i ramenem se spirálkou zvláštní předobraz symbolu roku 2012:

Obrazec vznikl 21.6.2012 – zajímavé datum, viďte – velký středový kruh s obvodovým, od něj vedou cestičky ke kruhům a znakům ostatním. Obrazec je obrovský a připomíná prý pavouka – dle cestiček od středu, až letecký snímek ukázal dokonalost tvaru a jeho podstatu.

Všechny obrazce v této lokalitě spolu navzájem souvisí geometricky – jako by na sebe postupně navazovaly – všimněte i si jednotlivostí, které získal letošní tvar z předchozích. A přesto je úplně jiný! Veselý, hravý a tvořivý. Pilný pavouček stále dále předoucí svou síť…

Symbol kreativity, tvořivosti, duchovního vzestupu člověka i spolupráce a komunikace s Vesmírem:

Detailní snímky – Mikulaš Mikulec

 

 

 

Symbol v obilí  SR 2012 vyrývali do skal již Galové a Trákové:

Fotka uživatele Gallaecian celtic culture.
Fotka uživatele Kiril Kirilov.
Fotka uživatele Kiril Kirilov.
Fotka uživatele Kiril Kirilov.
Fotka uživatele Kiril Kirilov.
Fotka uživatele Kiril Kirilov.

Petroglyfy dokládají pravost obrazce v obilí a neznalost a nevědomost dnešní lidské populace.

Fotka uživatele UFO-kruhy v obili.
Fotka uživatele Simon Timotejovič Timotejenko.

 

UFO klub Slovensko -nákres:

 

 

Orchowie u Wylatowa – vojvodství Poznaňské v Polsku se též honosí výskytem mnoha obrazců v obilí – dokonce i pavoučkem:

Poprvé se vyskytly před 2 roky – letošní výstyt začal v noci z 5. na 6. července -30  kruhů o průměru 2-25 se objevilo postupně v průběhu 3 dní…
 
 Ale proč   PAVOUČCI    v obilí???

Indiáni Hopi mají také ženskou pavoučí postavu s názvem Kokyangwuhti, která obvykle pomáhá lidem v jejich cestě a která byla přítomna na počátcích lidstva. Hopi mimochodem uznávají čtyři druhy lidí. Pavoučí babička shromáždila čtyři barvy bláta – černé, bílé, žluté a červené – smíchala je se svými slinami a stvořila pozemské bytosti…

Credo Mutwa tvrdí, že tvorové z hvězdy v Orionu žili kdysi v prehistorických dobách na zemi a postavili obrovské podzemní metropole v srdci Afriky:

“ Než byly vytvořeny lidské bytosti na této planetě, existovala velmi moudrá rasa lidí, známá jako Imanyukela. Tito lidé měli pocházet ze souhvězdí známého bělochům jako Orion a obývali naši zemi tisíce a tisíce let. A ještě před tím, než opustili naši zemi, aby se znovu vrátili do posvátného souhvězdí  PAVOUKA , udělali velkou evakuaci pod povrch, pod horami Ruwensory [ Rwenzori ] – Pohoří Měsíce. A hluboko v útrobách matky země, Imanyukela vybudovali město měděných budov. Město opevněné stříbrnou zdí. Město postavené na obrovské hoře krystalu. HORA ZNALOSTÍ. Hora, z níž pochází veškeré znalosti na zemi. A hora, na kterou se nakonec vrátí všechny znalosti o zemi.“

 

 

Kruhy na Slovensku:

 

http://www.kpufo.eu/sk/index.php/agrosymboly/3218-prehad-agrosymbolov-v-sr

http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/cc_cizi/tab_sr.htm

 

 

Tento příspěvek byl publikován v Agrosymboly svět. Vložit mezi oblíbené.

Komentáře jsou uzavřeny.