Po velkých bouřích se 5/8 vyskytly 2 obrazce u Vyskytné nad Jihlavou

Zasílám fotky obrazců v obilí, které jsem objevil včera 5/8 mezi Vyskytnou nad Jihlavou a Bílým Kamenem, napsal pan Martin Číhal:

 

 

Děkujeme za krásné letecké snímky liniových piktogramů – již dokonalost záběrů shora potvrzuje pravost těchto obrazců, neboť linie tvořící osy piktogramů jdou zčásti nahoře a zčásti vespod obrazce.

Umístění obrazců není náhodné -v Anglii u bílých koní – u nás i v blízkosti bílých skal a kamenů:

Z HISTORIE    OBCE  BÍLÝ  KÁMEN

Založení B í l é ho Kamene zůstane navždy zahaleno rouškou tajemství . Vše se nepochybně  událo někdy kolem poloviny 13. století , kdy okolí  města Jihlavy bylo vyhledávaným cílem hledačů stříbra. Jejich pozornost se mimo jisoustředila i na okolí starých cest a v jednom takovém místě, vedle staré stezky od Humpolce k Jihlavě, odkryli horníci rozsáhlé naleziště stříbra. Ruda se nacházela v  b í l é m křemeni a tak se pojmenování osady přímo nabídlo – Biley Kamen, Albo Lapido, Weissensteyn.

1. větší obrazec u Bílého Kamene 49.428153,15.51189

2. menší u Vyskytné 49.423676,15.510567

            Uprostřed Vyskytenska můžeme obdivovat střídající se nedotčené loučky a mokřady s historickou plužinou formovanou do lánových pentlí či kruhových výsečí. PAVOUČÍ  SÍŤ  polních cest a silnic provázejí dominantní staleté lípy, polní kříže, Boží Muka a kapličky. Podzemní SÍŤ šachet doplňovala modrá SÍŤ potoků a rybníků, v nichž se vytěžená ruda propírala. Zajímavý kraj:

„Zasílám Vám informace ke kruhům v obilí u Jihlavy, které jsme se synem dnes navštívili, píše paní Iva Vomáčková:

7. 8. 2012 – Bílý kámen u Jihlavy – kruhy v obilí

Vzhledem k dnešní dovolené jsem změnila odpolední program a vydala se se synem Tomášem za obrazci. Zde je pár fotek a můj nákres, jak celý obrazec vypadá. V dolní části je obrazec hodně složitý a propletený, s mnoha malými kruhy, proto pár otazníků, jak to v dolní části vůbec vypadá – na nákresu chybí z foto velký dvojitý kruh vlevo, ten jsme v obilí nějak přešli. Podle mne ani z protilehnélo svahu není vidět celý obrazec.

Datum vzniku netuším, třeba se informace někde ještě objeví. Bohužel v tomto obrazci kyvadlo neukázalo žádné energie, i provedení obarzce je trošku „odfláknutější“, zde bych měla o pravosti pochyby, ale je to jen můj dojem.

7. 8. 2012 – Vyskytná u Jihlavy – kruhy v obilí

Další obrazec nedaleko předešlého obrazce – vzdušnou čarou pár set metrů. Tento obrazec má dle kyvadla velké energie a působí dojmem „pravosti“, jak co se týče energií, tak provedení.

Obrazec tvoří 4 různě velké kruhy, spojené spojnicí, přičemž nejmenší kruh je bokem z osy ostatních 3 kruhů:

Více zde: http://www.cesta-dal.cz/ruzne-rubriky/kruhy-v-obili/

 

Další letecké snímky byly pořízeny 7/8 ve spolupráci fotografa Milana Vilímka Jihlavského a pilota instruktora Filipa Zejdy z Letecké školy Vysočina www.letecka-skola-vysocina.cz :

 

 Až se mi tají dech – máme zde stejnou nádheru jako v Anglii – jen ji neumíme prezentovat!  Ale podařilo se, denní tisk zareagoval, informace a další fota se šíří:

http://zpravy.idnes.cz:80/na-jihlavsku-pozoroval-pilot-letadla-kruhy-v-obili-f88-/domaci.aspx?c=A120808_144026_jihlava-zpravy_mv

V pátek 10/8 jsem obrazce navštívila, abych se pokochala jejich krásou i umístěním v krajině, podívala se na způsoby tvorby, zajímavé detaily, shody i odlišnosti obou obrazců a vztah k předchozí zdokumentované tvorbě v ČR.

V menším obrazci pravotočivých hladce položených kruhů u Vyskytné  nad Jihlavou byl klid a slunečná  pohoda, obilí přitisknuté těsně k zemi – jak je běžné – jen některé klásky čněly k obloze a překvapovaly svými odlišnostmi: popáleninami klasů i stébel, zohnutím stébla v kolénku, nedozrálostí. Středy kruhů byly holé a tvrdé, stojící obilky ožehlé.

V kruhu mi zvonil telefon – informaci požadovala redaktorka regionálního tisku-iRegiony Impuls:„Zrovna jsem na poli u Vyskytné. Obrazce zatím zkoumám, mohu říct jen to, že určitě nebyly vytvořeny lidskou rukou a ani se nejedná o přírodní jev. Ať už se objeví v Anglii nebo v Česku, tyto složité piktogramy v sobě vždy nesou důležité informace pro lidstvo, “ uvedla v pátek badatelka Tonička Plíšková.
Na kruhy v obilí upozornil tento týden pilot z Jihlavska Filip Zejda. Ten se s něčím takovým setkal úplně poprvé. „Z letadla se nám naskytl nevšední pohled. Obrazce u Vyskytné jsme vyfotili s Milanem Vilímkem Jihlavským o víkendu po dvou silných bouřkách. Ať už je původ obrazců jakýkoli, určitě jsou naše snímky pro lidi zajímavé a nemá cenu cokoli tutlat,“ řekl Zejda, který se o fotografie dvou kruhových piktogramů podělil i s ufology.

Liniový piktogram délky 36 m složený  ze 4 kruhů  průměru cca 2, 7, 12 a 9 metrů byl umístěn na svahu vzestupně od malého krásně tvarovaného k většímu, s nímž ho spojovala linie směřující dolů. Dále linie pokračovala vzhůru spojujíc největší kruhy. Vše bylo jak má být, pšenice vyzrálá pevné konstituce – avšak v horní části lánu 5 obdélníhových ostrůvků ovsa, jeden z nich zčásti v okraji posledního kruhu! OVES VŠAK ZŮSTAL STÁT – co kruh vytvářelo, bylo naprogramováno pouze na zralou pšenici, nedozrálá pšenice a oves zůstaly stát!!!

Do obrazce přišli bádat i mladí badatelé z Jihlavy, všímali si zajímavostí a detailů, nalezli v kruhu na listech trávy u ovsa, zvláštní bílý sliz (jehož výskyt v kruzích je znám a brzy mizí), vedle svazek stonků spojen zvláštní tmavou spečeninou…

Společně jsme odcházeli do velkého obrazce na protilehlý svah u lesa provázeni panem Číhalem, který zaslal první snímky. Vstup do obrazce nám vyrazil dech obrovskou odlišností vzhledu od prvního útvaru! Hladký a pohodový vzhled chyběl, vousatá pšenice – hybrid podobající se ječmeni s jemnou strukturou stébel poničených již předchozími dešti nevykazoval nádheru, kterou jsme očekávali dle překrásných leteckých snímků!!! /Omlouvám se, byl to krásný lán JEČMENE nezváleného ani dešti, v obrazci však struktura stonků byla silně něčím narušena!/ Piktogram se táhl podél lesa prudce dolů směrem k mokřadu. Celý jej ani zvršku nebylo možno zhlédnout, zjištění rozměrů dalo velkou práci a zabralo hodně času. Ve zvlněné krajině z žádné jeho části nebylo možné vidět celý tvar agrosymbolu. Ačkoli jsme nyní byli 4 a snažili se spěchat, časová náročnost byla obrovská. Zaznamenali jsme však spoustu zajímavostí u stébel stojících v kruzích: ožehnuté klásky, stonky useknuté, stébla zohlá v kolénku do úhlu 90 i více %, vršky plevele opálené nebo useknuté. V okrajové části některých kruhů obilí nepoložené k zemi, jen mírně skloněné  jako oves v malém obrazci – což vytváří dojem nedokončeného kruhu!!! Do obrazce proudily skupiny lidiček, nočními návštěvníky byla i černá zvěř a lišky, hledající zde myši hrabajíc a divočáci ryjíc v kruzích umístěných v těsné blízkosti lesa. Moc se  jim všem zde líbilo!

Mladá badatelka z Jihlavy, velice vnímavá, objevila krásně zbarvené pavoučky spřádající svou PAVOUČÍ SÍŤ, v níž uvízl zčernalý hmyz…

 

    PAVOUČÍ  SÍŤ  zavěšená na stéblech  zohnutých v kolénkách  do pravého úhlu!!!

 

                                     Snímky detailů – Martin Číhal:

Zdánlivá neuspořádanost vyplývá z tepelného poškození jemných stébel ječmene – obrazec v pšenici mívá odlišný vzhled:

Ožehnuté i useknuté vršky plevele… Proč asi? Co je nám sdělováno?

Vršky bodláků osekané:

 Okraj kruhu s kamenem položeným na svazku stébel…

Zvláštní kámen s nápisem ZA KO /N/ a podivné detaily a spáleniny v okolí:

Svazky stojícího obilí i mírně polehlého obilí zahnutého v kolénkách:

Výrazné spáleniny na stonku plevele:

Detaily zbytnělých stonků:

Stonky nezlomené – jen zohnuté v kolénku – neuvěřitelné!!!

 Velké kruhy se líbily všem … Hraboši, divočáci a lišky nalezli potravu – lidi zanechali papíry a binec…

A opět jemné Pavoučí sítě…

Křižák pruhovaný je původem subtropický pavouk z oblasti Středomoří, který

 Nádherný obrovský obrazec u Bílého Kamene zamotal hlavu všem – svou dokonalostí Pavoučí sítě shora a zdánlivou neuspořádaností zdola – způsobenou záměrně Vesmírnými tvůrci nepřitisknutím všech stonků k zemi.

 Spodní vrstva vytvářela nádheru útvaru souhrou a dokonalostí položení, nepatrné části při okrajích kruhů tvořila stébla mírně skloněná v kolénkách zohnutá, v kruzích se tyčily též osamělé trsy  stébel…

SPODNÍ, STŘEDNÍ A HORNÍ VRSTVA – JAKO VE SPOLEČNOSTI?

 Každý obrazec na planetě Zemi leží na energetických liniích a jejich křížení – čakrách planety – vše tvoří energetickou síť podobající se PAVOUČÍ SÍTI. Obrazec u Bílého Kamene je symbol této posvátné sítě, jež Zemi ochraňuje.

Obrazec POUŤ  ČLOVĚKA v pšenici u Vyskytné je symbolem duchovního vzestupu člověka (z 1. a 2. dimenze do velkého kruhu 3. dimenze – a přes 4. D výše…)

Rozměry obrazce jsou velice zajímavé:

     shora dolů: 8,6   napříč: 9,0
                         0,4                 1,0
                       12,6                12,8
                         1,8                   1,0
                         7,2                   7,2
                         3,6                  1,0
                         1,8                  2,0
       DÉLKA =36,0 m  ŠÍŘE 12,8 m

 Souvisí s posvátnou geometrií i mayskými kalendáři.

   I nejmenší číslo může být nejdůležitější!

  Zkuste si s čísly pohrát a nakouknout na:

  http://fenomen2012.net/ostatni/prevzato/maysky-kalendar_28-10-11.htm

 

Filip Zejda – letový instruktor LETECKÁ ŠKOLA VYSOČINA zaslal zajímavé záběry z různých pohledů na oba obrazce – pokochejte se:

Zajímavý shluk mlhoviny – na snímcích detailních mlhoviny též…

 A další bílá skála?

 

„Dobrý večer, dovolím se podělit o své foto od Jihlavy. Na Vaše stránky jsem narazil při hledání informací o kruzích na Chrudimsku, díky. Dojmy z Vyskytné – harmonické úměrně k ladnosti geometrie kruhu, pocit tepla v pole vloženého sluncem a přání, aby patřil k těm pravým. S přátelským pozdravem Tomáš Kubelka“

 

Zajímavý snímek mě velmi potěšil – neboť místní obyvatelé hovořili o neustálé přítomnosti neznámých objektů.

Technika stébel zohnutých v kolínkách je světovou novinkou – v ČR Proseč, Výskytná i Bílý Kámen – v Anglii se nová móda uplatnila v tomto provedení:

Fotka

Fotka

 

 Použito i na blogu IDNES: http://pliskova.blog.idnes.cz/c/283133/Obrovsky-obrazec-v-obili-u-Bileho-Kamene-mensi-u-Vyskytne.html

 

Tento příspěvek byl publikován v Agrosymboly ČR, Piktogramy 2012. Vložit mezi oblíbené.

Komentáře jsou uzavřeny.