Jednotná teorie vzniku obrazců

Jednotná teorie vzniku obrazců v obilí dosud nebyla nalezena. Žádná z mnoha hypotéz možného vzniku kruhů v obilí nebyla oficiálně potvrzena, a to i přesto, že anglická královna přislíbila vysokou odměnu za odhalení tohoto tajemství. Neobvyklé šíření tohoto fenoménu celým světem však otřáslo důvěrou v soudobou vědu, jež nenalézá smysluplnou odpověď.

A tak se část vědecké veřejnosti zaměřila na bagatelizaci a zesměšňování tohoto fenoménu předstírajíc, že mladí studenti „circlemakers astronomy“ běhají po nocích v polích a vytvářejí kruhy v obilí. Nejde o nic nového, stává se to vždy, když věda není schopna vyřešit nastolený problém.

Obrazce se však vyskytují stále krásnější a složitější – s větší fantazií a důmyslností tvůrců. Pátrání po inteligentních tvůrcích kruhů a obrazců v obilí ( a nejen v obilí ) tedy neustává…

Druhů agrosymbolů je mnoho a může existovat hodně způsobů jejich vytváření. Nejvíce probádán tento fenomén mají vědci angličtí. Zjistili množství zajímavých a neuvěřitelných skutečností, ale bádání stále není u konce:

Obrovský piktogram trojúhelníkovitého tvaru u Basbury Castle 16.7.1991 zvaný Matka všech piktogramů překvapil odborníky souvislostmi s posvátnou geometrií i dávnými znalostmi alchymistů v procesu Stvoření. Jeho obsahem je kosmický zákon, čili soubor numerických, geometrických a hudebních harmonií, říká John Michell – odborník na posvátnou geometrii, kartografii, chrámovou architekturu. Gerard S. Hawkins, profesor astronomie v Bostonu, objevil v geometrii Matky piktogramů 4 zcela nové matematické teorémy, všechny se vztahem k diaktonické stupnici, a 5. všeobecný teorém, jež je společným jmenovatelem všech obrazců v obilí, neboť jdou daleko za rámec Eukleidovské učebnicové geometrie. Letecké snímky agrosymbolů podrobují počítačové analýze a dekódování zvuků.

Matka všech piktogramů       

představující celou strukturu

sedmitónové stupnice je považována

za první důležitý prvek všeho,

co jest – prvotní vibraci Vesmíru.

 

 Vzápětí objevený Mandlový chlebíček 13.8. 1991 Cambridge vyvolal pozornost matematiků i přírodovědců zdejší univerzity. Vyzvedli nový „skok“ tohoto jevu! Je nemožné, aby se takový obrazec vytvořil bez počítače. Jde o symbol chaotického přechodu z jednoho matematického řádu do řádu vyššího. Vědecký časopis New Scientis uvedl, že tento 56 metrů dlouhý piktogram je fraktál známý matematikům jako Mandelbrotův diagram čili „skřítek“ – důležitý prvek teorie chaosu, jež se vytváří bod po bodu. Nelze jej bez počítače ani nakreslit a už vůbec ne vytvořit na poli. Je naivní si myslet, že tvoření agrosymbolů je činností lidí.

Mandlový chlebíček

Mandelbrotova množina

 

V Německu do středu piktogramu umístili nádrž s destilovanou vodou a při analýze experimentu zjistili,že molekulární struktura vody vytvořila kresbu ve tvaru piktogramu. Vypadá to, že si voda zapamatovala informaci obsaženou v energetickém poli obrazce – informoval anglický badatel Collin Andrews.

„ Vsadil bych svůj život na to, že se za tím skrývá jakási neznámá inteligence. Je vyloučeno, aby tyto útvary vznikaly lidskou rukou nebo v důsledku nějakého meteorologického jevu,“ prohlásil Collin Andrews.

 

Vznik kruhů v obilí, nad nímž rotovaly 3 žluté koule a obilí se skládalo ve směru jejich letu, zdokumentovali v Anglii. Sledování vzniku obrazců v obilí velkou vírovitou spirálou dole se otáčející zaznamenali v Anglii, Belgii i Polsku. Zvláštní vírovitý útvar zachycený na snímku pilotem u velkého agrosymbolu roku 2002 mezi vodní nádrží Krásné a Novým Malínem byl zdokumetován na Šumpersku i na mapách.cz

Světelná spirála

Lidé, ocitnuvší se v místě vzniku piktogramu, popisují náhlou změnu situace – mlhu, spoustu drobných vírků jako ve sklenici vody, vysoké tóny zvuků připomínajících Panovu flétnu. Jiní hovoří o obří vlně, která projela obilím obrovskou rychlostí a obilí se poskládalo.

U radioteleskopu v Chilboltonu se 17.8.2001 objevila v poli odpověď na poselství lidstva vyslané do vesmíru paprskem v binárním kódu radioteleskopem z Arebica. Odpověď z okraje galaxie přišla již po 27 letech – obdélníkový obrazec v obilí též v binárním kódu zaznamenal jen nepatrnou odlišnost bytostí odjinud. Druhý obrazec znázorňoval dokonce tvář bytosti! Poselství v Chilboltonu dešifroval anglický elektroinženýr Collin Andrews, nyní žijící v USA.

Vědecký pracovník národního centra pro atmostérický výzkum v Coloradu James Deardorff se pokusil vypočítat, že se v inkriminovaných polích odehrálo opravdu něco mimořádného.

Dne 15.8.2002 u Crabwolu vstoupila nová technologie vytváření obrazců do vrcholné etapy – v obilí se zaskvěl obraz bílého mimozemšťana a diskovitý kotouč s poselstvím v binárním kódu. /Když v roce 1961 Francis Drake, otec projektu SETI, testoval schopnost vědců dešifrovat podobná poselství, řešení objevil pouze dr. Oliver, povoláním elektrotechnik./ Poselství z Crabwolu již rozluštil student:

Vyvarujte se poslů falešných darů a jejich porušených slibů. Mnoho bolesti, ale ještě je čas. Věřte. Tam venku je dobře. Vzdorujeme podvodu. Cesta se uzavírá.( Zvon zvoní.)“

V ČR se dlouhodobě zabývají výzkumem agrosymbolů a shromažďováním informací záhadologické kluby KPUFO /www.kpufo.cz/ a Záblesk /cropcircles.cz/ i soukromí badatelé. Všichni však zaznamenávají v souvislosti se vznikem agrosymbolů množství záhadných jevů pozorovaných občany – počínaje světelnými efekty, příletem oranžové koule s následným výpadkem proudu, pozorování objektů různých tvarů a velikostí, až po sledování přistání těchto objektů – toto vše bylo zaznamenáno též v denním tisku.

 

Obrazce na polích i pláních mívají formuPosvátných symbolů – jež lidstvo používá odpradávna a jsou zobrazovány na svatých místech i v chrámech. Piktogramů – obrázků, jež jsou srozumitelné všem a měl by je pochopit každý inteligentní tvor. Fraktálů – vesmírných obrazců vycházejících z principů vesmírného tvoření, kdo je vytváří, musí ovládat zákonitosti vesmírné tvorby.

Badatelé hovoří o tepelném efektu typu mikrovln, způsobujících polehnutí porostu, jiní se zabývají výzkumem jevů plazmatických. Tvar obrazce však může být vytvořen i zežloutnutím a postupným vymizením porostu, eventuelně rozdílným vzrůstem plodiny.Vznik obrazců rýhou v zemině nebo ve skále se vědecky nepodařilo zdůvodnit – stejně jako kuželové krátery zmizelé zeminy v ČR /Brušperk FM/ i v jiných zemích Evropy.

 

Jak tedy vznikají kruhy a obrazce v obilí ?

I když zatím jednotnou teorii vzniku obrazců v obilí nikdo nenalezl – objevila jsem diskuzi na webu ufo.cz velmi zajímavý a poučný rozhovor mladých pánů, z nějž jsem si dovolila vybrat jejich moudra týkající se agrosymbolů:

„Druhů piktogramů je hodně a může existovat hodně způsobů jejich vytváření. Jednotnou teorii však zatím nikdo nevymyslel. Většina obrazců je FRAKTÁL – doslova. Fraktálem je blesk i plazmové výboje. V ČR byl také jeden piktogram v podobě blesku. Teorie fraktálů je jedna věc a druhá je umět to používat. Fraktály známe jako sněhovou vločku, námrazu na skle, při podrobnějším zkoumání je obsahuje prakticky cokoliv. Ty technicky zdařilé – pravé obrazce – jsou vytvořeny několika způsoby, které bohužel zatím nikdo nedokázal napodobit.

Pokud je někdo schopen komunikovat pomocí fraktál, asi bude o dost dále, než si troufám odhadovat. Pravé obrazce musí vytvářet někdo, kdo umí vytvářet fraktály, nikoli je jenom znát, nebo je umět pojmenovat nám vlastním způsobem a znalostmi. To by potom znamenalo obrovské znalosti ve vědě a technice i zákonitostech přírody až ke kvantové fyzice.

A co pak takový „circlemaker“ s prkýnky provázky???

Benoid B. Mandelbrot je výjimečný matematik a svou inteligencí a zvídavostí už před 30 lety dokázal popsat takové děje a procesy, pro které měl málokdo vysvětlení. Pokud by měl pravdu a fraktálová matematika by souvisela s výtvory pravých agroobrazců, tak už můžeme hovořit o kvantové fyzice, počítači a tedy úplně jiném systému logického principu vytváření obrazců – na hony vzdálenému dnešním technologiím:

 Traktor proti oštěpu….

Všiml sis, že za rok 2005 má každý agroobrazec jiný podtext, a pokud byly tvořeny plazmovým výbojem, tak s největší pravděpodobností řízeným – tedy o určitém IQ… Ale nedělám si iluze o dnešní době, ani o tom, jestli má někdo dost odvahy, aby se o tohle doopravdy zajímal, protože to poznání, kterému je člověk vystaven tváří v tvář se vymyká našemu způsobu myšlení a otvírá zcela jiné a nové obzory a filozofické pohledy na svět a život. Vlastně ani nevím, proč to píšu, snad proto,že se jedná o úžasnou a posvátnou záležitost, která si zaslouží naši úctu, ať si o tom myslí kdokoli, cokoli.

Jsme součástí života na Zemi a jestli si ze života budeme dělat peklo nebo ráj, záleží především na nás, protože každý je zodpovědný sám za sebe a za potomky, v čem a jak žije. Jednoduše vzato, když můžeme používat zázraky přírody, tak taky musíme vracet.“

 

Za náplň diskuze, jež ucelila poznatky, k nimž jsme s kolegy při bádání v obrazcích postupně dospívali, velice děkuji. Plně s uvedenou teorií souhlasím a přála bych si, aby se našli mladí lidé se znalostmi i s odvahou rozvinout bádání naznačeným směrem.

Veškeré neznámé jevy zde nejsou proto, abychom je popírali. Jsou zde, abychom nalezli smysluplnou odpověď. Není podstatné jakými způsoby obrazce na Zemi vznikají a kdo je vytváří – důležité je pochopit účel jejich vzniku a poselství, jež nám přinášejí.

Související článek:

http://pliskova.blog.idnes.cz/c/20709/Zakladatele-SETI-maji-pravdu.html

Tento příspěvek byl publikován v Agrosymboly svět. Vložit mezi oblíbené.

Komentáře jsou uzavřeny.