Vzestup planety Země a transformace lidstva

Nastal čas uvolnit informace o velké části Plánu Vzestupu pro tuto planetu.

ČLÁNKY OD COBRY JSOU ZDE A COREYHO MATERIÁLY:

Časové okno pro Vzestup se na této planetě otevřelo 25. května 1975, dosáhlo bodu obratu 11. srpna 1999 a uzavře se 7. července 2025. Vždy bylo plánem Sil Světla tuto primární anomálii temnoty vyčistit a Událost spustit v rámci tohoto časového okna a v tomto se plán nikdy nezměnil.
Po otevření okna pro Vzestup v roce 1975 začalo proudit směrem k povrchové populaci mnoho Světla z vyšších dimenzí a to spustilo proces masového probouzení pravého New Age hnutí v 80-tých letech. Ale Vzestoupené bytosti si nebyli vědomi plného rozsahu moci primární anomálie a nemohly zastavit operace temných sil pohybujících se ve stínu. Temné síly infiltrovaly hnutí New Age, infiltrovaly vesmírný program Solar Warden a ve finále počátkem roku 1996 obsadily celou planetu a náš Solární systém.

Mezi roky 1996 a 1998 byly Síly Světla v šoku a a musely se přeskupit, a Plán Vzestupu musel být vylepšen. Plejádská flotila začala vstupovat v roce 1998 znovu do našeho Solárnímu systému a 17. května 1998 přijala z „vyšších zdrojů“ části nového Plánu Vzestupu. Asthtarovo velitelství započalo znovu vstupovat do našeho Solárního systému počátkem roku 1999 a evakuovalo v srpnu 1999 mnoho lidstva ze Země na Plejády.

Před rokem 1999 se pozemské lidstvo skládalo z asi 70 miliard duší na etherické a na astrální planině a okolo 6 miliard inkarnovaných lidí.

Většina z těch 70 miliard neinkarnovaných lidských duší byla masově evakuována 14. srpna 1999 na mateřské lodě Ashtarova Velitelství a pak transportována na určitou planetu na pokraji souhvězdí Plejád, kde začali dostávat tolik potřebné léčení.

Těmi jedinými dušemi, které zůstaly na etherické pláni a na astrální pláni byly ty duše, které byly přímými rukojmími nefyzických Archonů, a duše se silnou vazbou na fyzickou rovninu, které se rozhodly zůstat a pomoci fyzickým lidem jako duchovní průvodci.

V letech 1998 až 2016 Síly Světla obdržely Plán Vzestupu striktně utajený, aby zabránily temným silám v jeho narušení. Mnoho lidí zabývajících se channelingem a intuicí se snažilo Plán Vzestupu načíst, ale neobdrželo žádný signál.

Já jsem nyní dostal svolení k tomu, abych povrchové populaci jednu část tohoto Plánu Vzestupu odhalil.

Skutečný proces Vzestupu započne v okamžiku Události. Přicházející energie z Galaktického Pulsu začnou proudit energetickým polem všech lidských bytostí na planetě. Budou to milující energie přímo z Galaktického Srdce a začnou přinášet lidstvu tolik potřebné léčení.

Vzestup bude jak individuální, tak skupinový proces. Každý jedinec si projde svoji vlastní vnitřní zkušenost, projde si léčením, uvolněním starého a vnitřní transformací. Mnoho lidí bude procházet těmi samými procesy ve stejnou dobu a to posílí pole Světla kolem planety a otevře to dveře pro mnohé další, kteří by to jinak nezvládli. Délka celkového procesu Vzestupu je očekávaná na několik let pro ty nejpokročilejší jedince a déle pro ty další.

Skutečný Vzestup nastane, až vypustíme všechny blokády energetických toků a dosáhneme supravodivosti našeho mentálního, emocionálního, etherického, plasmatického a fyzického těla.

 

Je k tomu mnohem víc a já uvolním další informace, jakmile k tomu dostanu svolení.V okamžiku Události budou Síly Světla kontaktovat lidstvo pouze nepřímo, pomocí uvolňování informací do masových médií. Po ukončení procesu zatýkání Kabaly a poté, co se většina lidstva vzpamatuje z prvotního šoku, začnou Síly Světla kontaktovat některé jedince přímo. To z největší pravděpodobností začne několik týdnů až měsíců po Události.Tou dobou budou vytvořeny kontaktní zóny. Kontaktní zóny budou oblastmi na privátních pozemcích, kde majitelé věnují část svého pozemky pro zkušenost kontaktu. Tito majitelé poté zažijí fyzický kontakt s Plejáďany, kteří přistanou na jejich pozemku v malé paprskové lodi (beamship). Tito lidé pak půjdou do masmédií a své zkušenosti popíší, čímž budou připravovat lidstvo na reality Kontaktu. Postupně budou tyto kontaktní zóny četnější a četnější, až bude dosaženo kritické masy pro První Kontakt. První Kontakt bude začátkem oficiálních diplomatických styků mezi Pozemšťany a pozitivními Mimozemšťany. To je v plánu zhruba rok po Události na půdě OSN a bude to přenášeno skrze masmédia po celém světě.

Po Prvním Kontaktu začnou pozitivní mimozemšťané distribuovat pokročilé technologie, které rychle přivedou Pozemšťany do zlatého věku páté dimenze.

Současně se v té době mnoho probuzených jedinců započně přesídlovat a vytvářet Komunity Záměru, tak zvané oblasti Světla. S tím, jak bude odstraněn vliv nefyzických Archonů, tak se v těchto komunitách konečně naučí jak žít v harmonii společně, s tím, že každý jedinec sleduje svůj vyšší účel a společně vytvářejí překrásnou mandalu Světla. Oblasti Světla porostou a budou se vyvíjet, jejich vibrační frekvence se bude zvedat a během několika let se propojí s mateřskými loděmi Ashtarova Velitelství pomocí sloupů Světla. Tyto sloupy urychlý skupinový proces Vzestoupení.

Komory Vzestupu představují velmi pokročilou pozitivní organickou technologii, které pozvedá naši vibrační frekvenci a jsou skvělým nástrojem pro pomoc s procesem Vzestupu. Budou použity po Prvním kontaktu, aby urychlily proces Vzestupu pro ty, kdo jsou na to připraveni.

Po Prvním Kontaktu budou lodě Ashtarova Velitelství a lodě Galaktické Konfederace stále více viditelnější, tak, jak se odmaskují na svých pozicích v našem Solárním systému.

Originál publikoval Cobra 6.4.2012 Původ V roce 1975, jistý agent tajných služeb s kódovým označením Michael utíkal před Illumináty,…

Originál publikoval Cobra 8. května 2012 Ohledně publikování těchto informací jsem měl nějaké pochybnosti, protože mohou být pro někter…

Autor: COBRA Již je bezpečné uvolnit jistou informaci, která lépe objasní celou situaci týkající se Události a dynamického pnutí mezi …
Originál publikoval Cobra v neděli 12.2.2017 Čištění skupiny Chimera pokračuje. Poslední dobou došlo k dramatickému zlepšení situace…
Originál publikoval Cobra 16. února 2017 Opět nadešel čas na akci! Nadešel čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou…
Tento příspěvek byl publikován v Novinky. Vložit mezi oblíbené.

Komentáře jsou uzavřeny.