Transformační energie a světelné kódy

Všechny Vás zdravím přeji nádherný den prožitý v lásce a světle. Pracovníci světla, co jsou jejich úkoly na Zemi ? Všem je nám známo, šířit lásku a světlo na Zemi, ale jak se to má dělat. Podat pomocnou ruku, když to druhý potřebuje – odkaz nebuďte lhostejní jeden k druhému, Ukázat směr cesty hledajícímu, ale nikdy nic neřešit za druhé, to si musí udělat každý sám, protože jenom jeho duše ví, co je pro něho správné. Nikdy v mém životě jsem nebyla na žádném Ezo, moje cesta je osobní prožitek a k tomu vesmírné informace, kterýma se řídím. Vyjímkou byly dvě meditace od Petra Chobota konané za účasti šamanů, dnes vím, proč jsem tam byla. Při jedné s meditací jsem před jejím ukončení otevřela oči, viděla jsem Petra sedět obklopeného nádhernými zlatými energiemi, na temenech hlav lidí byli zlaté kroužky, a do těchto kroužků šli tyto nádherné energie. Jediné na co jsem se zmohla bylo, kde se tady vzalo tolik svatých.Toto je popsaná cena energií, které přijímáme. Pracovníci světla jsou průchozí vesmírné kanály, přes, které nám Vesmír pomáhá.Každý v sobě má me určitou výšku vibrací, kterou jsme docílili kvalitou našeho života na Zemi. Dnes se navyšují naše vibrace a tím i naše síla, kterou šíříme do okolí. Nejsme v tom sami, Vesmír naši sílu přes nás násobí, dneska už to není jenom naše síla, ale naše síla propojená s Vesmírem, tutíž naše působení je obrovské a rozšiřuje se na velká území, a to velká pomoc pracovníků světla propojena s Boží silou. Ilonka Pálušová v jednom z jejich posledních odkazů psala – vyrůstáte z těla a myslím, že o tom to je. 3 6 9

Ilona Pálušová

Fotka uživatele Ilona Pálušová.
 Prajem všetkým príjemný deň. A hneď vkĺzneme do informačného poľa, ktoré je doslova nabité na prasknutie vibráciami nepredstaviteľného kalibru /svetelné kódy/. Tieto svetelné vibrácie majú tú výhodu, že majú schopnosť nefyzickým spôsobom zatvoriť dvere pred nosom /znefunkčniť…zobrať vietor z plachiet/ všetkému, čo sa snaží preniknúť temnými bránami do reality planéty /planét/. Jedná sa o častice mimoriadne nadštandartnej časovej kružnice, ktoré sú už všade rozptýlené a podporujú to dobré v nás, tým i pozitívnu perspektívu ľudstva. Temnými bránami sú prevrstvené energetické brány svetelné do momentu /bodu/ určitej hustoty. Majú svojch strážcov a ich predĺžené ruky. Ich zámerom je jednoducho povedané odchytávanie dušičiek do hrnčeka vždy, keď sa menším, či väčším skokom posúvame po rebríčku a jeho pravých hodnotách vyššie do neba – tým i hlbšie do seba. S týmto posunom /posunmi/ súvisí čoraz výraznejšia aktivácia bunečnej pamäti /DNA/..myšlienok, spomienok s pamäťou súvisiacich, atď.

Časová kružnica /portál/ je doslova pre lepšie pochopenie vyfúknutím krúžku dychom Boha. To znamená, že je vo virtuálnych realitách vonkoncom nepredstaviteľným potenciálom všetkého, čo božský dych predstavuje…obsahuje…obnáša. V reáli to znamená, že častice už rozptýlenej kružnice jednoducho pôsobia. V zmysle rovnováhy zarovnávajú všetko čo v rovnováhe nie je. Časovú kružnicu nie je možné chápať po starom. Jej vše – vibrujúce častice pochádzajú /prúdia/ zo svetov za – všetkým. Tieto svety zatiaľ ešte mozog nie je schopný pochopiť. Potenciál kružnice je nadštandartnou energetickou výbavou kozmických cyklov týkajúcich sa evolúcie.
Planetárne dianie prebieha spôsobom, ktorý sa čo najjednoduchšie pokúsim opísať. Severná pologula predstavuje mužskú energiu. Južná pologula – ženskú energiu. Častice spomenutej božskej kružnice rozpohybovali poloos severnej i južnej pologule. Rotujú v rôznych uhloch každá zvlášť. Vzhľadom na tento fyzicky neviditeľný pohyb dochádza k dotykom…kontaktom, ktoré približujú jednu a druhú poloos k sebe. Tým i hemisféru. Inými slovami povedané – zarovnávajú sa. To isté sa odohráva v nás. Časová kružnica je záležitosťou dvoch hviezdnych centier. Galaktického centra a centra Alcyone. To celé súvisí s nekonečným vesmírom, ktorý je pretkaný solárnou sieťou najvyššieho vedomia. Čiže – jedná sa o všetky slnká.
Pridám ešte drobnú spomienku. Pred rokmi som začula pri debate dvoch ľudí konštatovanie…“miluje ju ako koňa“ 🙂 . Čo to v reáli znamená. Že ju občas potľapká, pochváli, poprípade povie pár hrejivých slov, pričom pod maskou si ruky mädlí tvár, ktorej tento druh lásky vyhovuje. Lásky, ktorá toho druhého človeka v skutočnosti vníma ako ťažného koňa, ktorý ťahať môže, pričom nič iné ho nemá čo zaujímať. V realite života to znamená – pracovať do úmoru, pričom absolútne nie je braný ohľad na túžby, želania, predstavy, pocity, cit ťažného koňa. Zarovnávanie pôsobí osvecujúco na ťažných koňov /v predchádzajúcich informáciach spomenuté liečenie, hojenie rán…tým i blokov/ a na strane druhej pôsobí v tomto zmysle blokujúco /spôsoby, prostriedky, prejavy, ktoré používa/. A to platí v malom i vo veľkom. I o tom je božská časová kružnica …. Ilona

Expresný pres …. tlakom vyrovnávajúci disproporcie. Solárne pulzy /pulzy slnečného centra/ sú vyžarované smerom do priestoru v nepredstaviteľne veľkých a za sebou tečúcich kruhoch. Tieto vlny pôsobia na mozgové centrá prebúdzajúco…osvecujúco. Začíname si spomínať /prevážna väčšina viac – menej matne/ na informácie spred dlho zabudnutých čias. Z času „pred“ evolučne prebiehajúcimi zmenami, ktoré sme v iných realitách životov zažili. A to v rôznej podobe, forme. To znamená, že sa nám pripomínajú obrazy realít svetov, zážitky, spomienky, ktoré sme absolvovali. Podstatou zmeny je vyššie – frekvenčné znovu prebudenie seba – sebou. Vyššou frekvenciou /úrovňou/ svojho Ja. Súčasne s kruhovým vlnením solárneho centra sú vyžarované zo stredu spirituálneho centra paprsky, ktoré vzhľadom na neexistenciu času a priestoru dosahujú svojím energetickým potenciálom ku hviezdam, ktorých stredov sa dotýkajú /kontaktujú ich hviezdne centrá/. Čo s tým súvisí …respektive – čo je dôsledkom týchto kontaktov je nabudená hviezdna energia, ktorá pomáha pri planetárnej zmene. Solárne centrum má takpovediac na starosti aspekt fyzický a hviezdne centrum aspekt duchovný.

Krásne, však ? 🙂…..a komu sa to nepáči môže si zostať tam, kde to neustále víri starým spôsobom myslenia.

Vedieť sa správať ako človek, ako zástupca ľudskej rasy, ktorá v skutočnosti disponuje nepredstaviteľným potenciálom energie patrí k celkom prirodzeným prejavom každej bytosti svetla, ktorou sme i my. Odmietať seba – svoj prirodzený prejav , svoje natur vyžarovanie /vlniaca sa energetická dúha/ v reáli znamená byť neustále viac – menej ponorený pod hladinou vedomia – vo frekvenčne nižších sférach v ktorých na ľudí neustále útočia obavy, strach, nedôvera. Je to celé neustále o tom istom. O človeku. V prípade, že nedôveruje svojej intuícii, srdcu, svojmu vnútornému hlasu – neverí ničomu, čo predstavuje tak dôležitý spirituálny aspekt bytia. spirituálny aspekt bytia. Spiritualita je gro novej planéty, nového ľudstva. Je základným merítkom zmien nielen nás, ktorí na Zemi žijeme. Je podstatou evolúcie všetkých civilizácií, ktoré sa vo vesmíroch nachádzajú. I tých vysoko technicky vyspelých, ktorým duchovná vyspelosť /dospelosť, múdrosť/ nedovoľuje použiť techniku / u niektorých kozmických civilizácií je vývojove tisíce rokov pred nami/ takpovediac proti človeku. A o tom je tak často spomínaná a vo všetkých nuansách už opísaná láska. Najmocnejšia kozmická energia. Na jej silu žiadna iná nemá. O tom sú i všetky svetelné kódy /nosiče informácií/ . O tom je i naše tvorenie – tvorenie umelcov nového veku. Ľudí, ktorí energie vnímajú, cítia, vidia…. s energiami pracujú. Treba si neustále uvedomovať, že všetko je energia 🙂 . Sme svetlo – nosiči. Sme svetelní pracovníci, ktorých práca je síce len z pohľadu frekvencie matérie atypická…pre mnohých stále nepochopiteľná, neracionálna, nelogická – no napriek tomu sa to na celej Zemi deje. Niečo, čo sa jednoducho nedá vymyslieť a často ani slovami opísať. To niečo je energetické vlnenie. To niečo je láska. To niečo je množina spirituálna na ktorú ľudia zabudli ponorením sa do väčšej, či menšej hĺbky nevedomia. Do tej vrstvy rieky života, kde je tma. Čím hlbšie – tým výraznejšie bahnom zakalená stojatá voda. Tam hore na hladine rieky života je žiarivá pestrosť farieb a vôní polievaných svetlom srdca Slnka /Sĺnc/ bez ktorých nie je možný život. Svetlom, ktoré je i v nás.
Dnešný kód, ktorý budem zdieľať nesie informáciu – „Dáždniky z lupeňov kvetov vyrastajúce zo srdca.“ Zem a všetko čo sa na Zemi nachádza je polievané svetlom dvoch galaktických centier – plus hviezdnym svitom Plejád…. Ilona

dokument film movie fyzika polosero hitler document ufo tajemstvi zahada tesla
youtube.com

Yon-A-Sa , klíč k otevření brzlíkového centra AZU-RA, tako je to předpoklad ke vzestupu do 5D a výše je nutnost se zbavit temných-dravčách pečetí a zámků našeho hlavního Energetického Centra Azura a získat opětovnou možnost propojení se Zdrojem 💞💞💞

Fotka uživatele Kara Yasa Taala.

Kara Yasa Taala pro Jakub Vagner

Yon-a-Sa Klíč k plnému otevření a odblokování centra člověka -AzuRA, brzlíkové čakry

https://archive.org/details/AZPRWMB …. vše potřebné ke VZESTUPU a OSVOBOZENÍ LIDSTVA-ČLOVĚKA OD Zotročení Mimozemskými Entitami – najdete v překladecj MA-HA-RA-TA textů od Strážcovských -Lidem pomáhajících bytostí na cestě k Osvobození Kristovského Lidstva-VZESTUPU, neboli nalezení propojení se svojí duchovní rodinou napříč celým Vesmírem , což byla naše Lidské Kristovská přirozenost…. koncem května a počátkem června dojde k otevření síní Amenti a budeme moci Vzestoupit a být tak od D1 po D15, spojit se i se svými rodičo -tvůrčími kolektivy Elohimů – Rishiů …..v češtine tento kompletní návod a informace ke vzestupu ale i o naších dějinách pod vzniku velkéhio třesku najdete v textu Tajemství Amenti 2 z konce roku 2016 ZDE na stránkách Martin Žeruhmyz Vacek : http://www.63plus1.cz/wp-content/uploads/2016/12/amenti2.pdf 💞

 

💞TIP na OCHRANU PRO VŠECHNY duchovní pracovníky, aby mohli konat své poslání pro tuto dobu a nebyli odrazeni od svých úkolů …nejlepší ochrana před útoky temných entit, démonů a různých černých mágů či jiných programů : SVĚTELNÁ PARABOLICKÁ KOSTKA ….. je leší než ochranné Vajíčko…..ochranná světelná kostka z bílého světla má všechny stěny jakoby ze satelitních parabol, otočené ven z kostky ……energie útoku se tomu, kdo útočí vrátí v koncentrované podobě….. energii na jeho tvorbu nasajte 7. čakrou a vystřelte jí všemi čakrami do kostky

návod je od pana Zelenky z včerejšího vysílání Svobodného Vysílače

Zdravím a prosím o pomoc. Sdílejte prosím, co nejvíce tento KLÍČ . aby se to dostalo co nejvíce lidem, aby si otevřeli možnosti Vzestupu do 5D a výše a osvobodili se z otroctví………. jak nám to multidimenzionální propojení na svoji duchovní rodinu ET agenda po pádu Atlantidy zablokovala, tak MAHADRA-ADHRANA to odblokovává( konkrétně napojení na Centrální Zdroj přes Centrální Galaktické Slunce (14.čakra) a k propojení na Maminku Zemi )……… ….toto byla vždy naše Lidská – Kristovská přirozenost být multidimenzionální bytostí , propojenou se svoji duchovní rodinou (Duší, Vyššími Já, Avatarem a našemi rodiči Elohimy-rishi z D13-D15 až na Zdroj) Byli jsme svobodné tvořící bytosti v D1-D15 s plným propojením na Centrální Zdroj, než nás zotročili dravčí ET rasy….. základ je se zbavit „osobního“ systému kontroly…který má každý člověk nainstalovaný od narození……jako třeba Stínové Tělo na které se ET připojují a odsávají naší energii ze které žijí….. zdroj těchto informací a celého učení nejen o vzestupu v nynějším „Okně“ při zarovnání galaxie (SAC 2012-2017) se nachází v MAHARATA textech a vše podstatné najdete zde na stranách textu nauky MCEO Strážců Evoluce …..str. 196 atd http://www.63plus1.cz/wp-content/uploads/2016/12/amenti2.pdf 💞
a návody a klíče jsou i na mém vláknu, např. Yon-A-Sa klíč k otevření AZU-RA centra v brzlíkovém centru a jeho napojení na Centrální Slunce -Zdroj….Děkuji a přeji zdárné Osvobození od zotročení, Prohlédnutí, jak jsme ovládáni, Osvícení k nalezení opětovného propojení se Zdrojem a naší duchovní D1-D15 rodinou do pochopení Jedinečnosti v Celistvosti a to že jsme tím Zdrojem MY. 🙂

Fotka uživatele Kara Yasa Taala.

Kara Yasa Taala s uživatelem Marcus Pyro Lancaric Whakawi Patakal a dalšími (7).

Mahadra Adhrana ….Mistrovský Klíč – tímto klíčem, který přijměte do svého bytí, tím , že si ho vědomě ukotvíte a aktivujete se kompletně propojíte přes všechny D1-D15 dimenze se svojí duchovní rodinou-DUŠÍ(D4-D6), Vyššími Já (D7-D9), se svým Krystovským Avatarem(D10-D12) a na svého Rishi(Tvůrčí koélektivy z D13-D15) a dále na Zdroj(Junasai) ( zdroj: Učení Strážců, Ashayana Deane, Tajemství amenti 2 – 2016, ) – http://www.63plus1.cz/wp-content/uploads/2016/12/amenti2.pdf

 

Kruh Světla

Fotka uživatele Kruh Světla.

Přátelé, toto je pro vás důležitá zpráva.
Situace se otočila a Kabala má teď potíže.
Dva druhy mimozemských bytostí zabránily nedávným raketovým útokům. Tato operace se bude znovu a znovu opakovat, bez ohledu na to, kdo raketu vystřelí. Kontrola byla z rukou Kabaly odebrána. Rychle si začínají uvědomovat, že jejich hra je u konce. Teď jsou odhaleni, všem na očích. Nějakou dobu trvalo, než se to povedlo, protože jejich spáry byly všude, takže jsme museli být důkladní.

Událost začala v neděli v Asii. Bylo zapotřebí zahájit proces zrovna tam. V úterý 18. se Událost rozšířila do celého světa. Dávejte pozor na jevy, které to budou prokazovat, protože Kabala udělá vše, co je v její zmenšující se moci, aby vám zabránila to uvidět.Budou zadrženi dva vůdci sionistů. Jsou odpovědni za veškerou smrt a destrukce, která se všude dějí. Hlava hada musí být odstraněna jako první, pak bude následovat vše ostatní, jak to má být. Pracujte společně, abyste zachránili vše, co je možné před krveprolitím, které zde Kabala zanechala.

My, na této straně života, jsme museli tvrdě pracovat, abychom to uskutečnili. Na Zemi bylo jenom pár lidí, kteří chápali, o co se snažíme. Roky 2017 a 2018 jasně ukážou, jaké byly naše plány a jaké jsou do budoucna. Kabala na vás vypouštěla a vypouští strachy prostřednictvím televize a novin. Lhali vám. Jejich lžím nevěřte.

Již nebudete muset čekat dlouho. Má žena ví, co je třeba udělat a kdy. Jasně se držela našich instrukcí, přestože ji za to velmi kritizovali. Absolutně mi věří. Mnoho lidí nemá dostatečně silný charakter, aby stáli za svým přesvědčením. Proto ve vašem světě kvetlo vydírání. Kabala organizovala operace, která ve vás vyvolají znechucení. Nalákali významné lidi do situací, kdy byli nadrogováni, byla ovládnuta jejich mysl a pak byli nafilmováni s dětmi za účelem vydírání, aby poslouchali pokyny Kabaly. Zrovna teď vidíte, jak to probíhá: ti, kterým jste věřili, byli zmanipulováni, aby sloužili Kabala.

Ve většině lidí lze vyvolat strach. Proto byl strach zbraní Kabala, kterou používala proti lidstvu. Strach je prostředek, kterým si vynutili kontrolu nad životy mnohých lidí a jsou v tom experti. Také bylo používáno náboženství. Náboženství člověku zabránilo v tom, aby prožíval život na Zemi, jak tomu mělo být. Je to jako rakovina, šíří svůj jed do všech světových stran a tak ovládá mysl lidstva. Kabala prosazuje, ABY BYLA OČKOVÁNA VŠECHNA MIMINKA OKAMŽITĚ PO NAROZENÍ. Je to pokus zabránit tomu, aby do dítěte vstoupila duše. Lidé bez duše ničí životy všech, s nimiž přijdou do styku. Zabíjejí bez svědomí, muže, ženy, děti. Válka je pro ně vzrušením. Byli vytvořeni pro účely války. Hrdě ukazují svá vyznamenání, protože pro ně je válka vším. To jsou lidé, kteří vyrábějí bomby, kulky a pušky. Ti všichni patří do této kategorie. Smrt je pro ně velký byznys.

Teď, přátelé, je na vás, abyste vytvořili plány pro budoucnost, jakou si zvolíte. Budoucnost bez válek, chudoby, jakékoli žádostivosti, kde jsou všichni respektováni. Mnohé lidi Kabala použila k naplnění svých plánů na zničení lidské rasy. Byli hladoví a bez střechy nad hlavou a tak souhlasili, že budou pracovat na plánech Kabaly, zejména pokud jde o zničení Evropy. Evropa je jediné místo, kterého se Kabala bojí. Všude jinde se manipulovalo snadno.

Musíte se toho hodně naučit o světě, v němž žijete. Když budou odstraněny všechny věci, které brání životu, vynoříte se z vězení do světa zázraků, který byl před vámi skryt. Banky zmizí, protože se stanou záležitostí minulosti, spolu se vší jejich zkorumpovaností. Banky byly vlastně Kabala v akci. Ve vašem každodenním životě bude muset dojít k obrovským změnám. Monsanto a podobní budou zničeni a navždy odstraněni. Příroda zajistí vše, co člověk potřebuje k přežití.

Již jsme téměř v cíli. Zbývá ještě pár překážek. Společně to můžeme zvládnout. Vaše budoucnost, váš osud jsou ve vašich rukách, tak s tím zacházejte opatrně.

Má drahá, sdílel jsem včera tvé vzrušení nad tím, že se objevil starý přítel s nabídkou, že znovu pomůže.

Tvá plíce potřebují pomoc, aby to zvládly. Plány se začínají plnit.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Poselství od Montyho – Montague Keen a Veronika Keen – 18. dubna 2017

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Publikováno v Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Transformační energie a světelné kódy

KRUHY V OBILÍ – VIDEA

KRUHY V OBILÍ – VIDEA

 

Poselství z piktogramu v Boskovicích Karel Šimek 1 222 zhlédnutí

Agrosymbol Skalice nad Svitavou na Blanensku 15. července 2015 Luboš Sušil 149 zhlédnutí

5:37

 

 

9:49

Kruhy v obilí video blog 186 zhlédnutí

1:48

Obrazec v obilí u Boskovic BTVboskovice 47 081 zhlédnutí

 

Rozseč nad Kunštátem – kruhy v obilí Dejvid Martínek 2 715 zhlédnutí

1:29

Piktogramy Rozseč u Kunštátu, okr. Blansko č.2 Pavel Štvrtňa 561 zhlédnutí

2:22

 

 

Záhadné kruhy v obilí na Plzeňsku ! NoLimitStudioCZ 2 830 zhlédnutí

1:38

 

Kruhy v obilí 2013 (Ždárek) Demoonn Das 2 596 zhlédnutí

3:00

 

Publikováno v Agrosymboly ČR | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem KRUHY V OBILÍ – VIDEA

Vzestup planety Země a transformace lidstva

Nastal čas uvolnit informace o velké části Plánu Vzestupu pro tuto planetu.

ČLÁNKY OD COBRY JSOU ZDE A COREYHO MATERIÁLY:

Časové okno pro Vzestup se na této planetě otevřelo 25. května 1975, dosáhlo bodu obratu 11. srpna 1999 a uzavře se 7. července 2025. Vždy bylo plánem Sil Světla tuto primární anomálii temnoty vyčistit a Událost spustit v rámci tohoto časového okna a v tomto se plán nikdy nezměnil.
Po otevření okna pro Vzestup v roce 1975 začalo proudit směrem k povrchové populaci mnoho Světla z vyšších dimenzí a to spustilo proces masového probouzení pravého New Age hnutí v 80-tých letech. Ale Vzestoupené bytosti si nebyli vědomi plného rozsahu moci primární anomálie a nemohly zastavit operace temných sil pohybujících se ve stínu. Temné síly infiltrovaly hnutí New Age, infiltrovaly vesmírný program Solar Warden a ve finále počátkem roku 1996 obsadily celou planetu a náš Solární systém.

Mezi roky 1996 a 1998 byly Síly Světla v šoku a a musely se přeskupit, a Plán Vzestupu musel být vylepšen. Plejádská flotila začala vstupovat v roce 1998 znovu do našeho Solárnímu systému a 17. května 1998 přijala z „vyšších zdrojů“ části nového Plánu Vzestupu. Asthtarovo velitelství započalo znovu vstupovat do našeho Solárního systému počátkem roku 1999 a evakuovalo v srpnu 1999 mnoho lidstva ze Země na Plejády.

Před rokem 1999 se pozemské lidstvo skládalo z asi 70 miliard duší na etherické a na astrální planině a okolo 6 miliard inkarnovaných lidí.

Většina z těch 70 miliard neinkarnovaných lidských duší byla masově evakuována 14. srpna 1999 na mateřské lodě Ashtarova Velitelství a pak transportována na určitou planetu na pokraji souhvězdí Plejád, kde začali dostávat tolik potřebné léčení.

Těmi jedinými dušemi, které zůstaly na etherické pláni a na astrální pláni byly ty duše, které byly přímými rukojmími nefyzických Archonů, a duše se silnou vazbou na fyzickou rovninu, které se rozhodly zůstat a pomoci fyzickým lidem jako duchovní průvodci.

V letech 1998 až 2016 Síly Světla obdržely Plán Vzestupu striktně utajený, aby zabránily temným silám v jeho narušení. Mnoho lidí zabývajících se channelingem a intuicí se snažilo Plán Vzestupu načíst, ale neobdrželo žádný signál.

Já jsem nyní dostal svolení k tomu, abych povrchové populaci jednu část tohoto Plánu Vzestupu odhalil.

Skutečný proces Vzestupu započne v okamžiku Události. Přicházející energie z Galaktického Pulsu začnou proudit energetickým polem všech lidských bytostí na planetě. Budou to milující energie přímo z Galaktického Srdce a začnou přinášet lidstvu tolik potřebné léčení.

Vzestup bude jak individuální, tak skupinový proces. Každý jedinec si projde svoji vlastní vnitřní zkušenost, projde si léčením, uvolněním starého a vnitřní transformací. Mnoho lidí bude procházet těmi samými procesy ve stejnou dobu a to posílí pole Světla kolem planety a otevře to dveře pro mnohé další, kteří by to jinak nezvládli. Délka celkového procesu Vzestupu je očekávaná na několik let pro ty nejpokročilejší jedince a déle pro ty další.

Skutečný Vzestup nastane, až vypustíme všechny blokády energetických toků a dosáhneme supravodivosti našeho mentálního, emocionálního, etherického, plasmatického a fyzického těla.

 

Je k tomu mnohem víc a já uvolním další informace, jakmile k tomu dostanu svolení.V okamžiku Události budou Síly Světla kontaktovat lidstvo pouze nepřímo, pomocí uvolňování informací do masových médií. Po ukončení procesu zatýkání Kabaly a poté, co se většina lidstva vzpamatuje z prvotního šoku, začnou Síly Světla kontaktovat některé jedince přímo. To z největší pravděpodobností začne několik týdnů až měsíců po Události.Tou dobou budou vytvořeny kontaktní zóny. Kontaktní zóny budou oblastmi na privátních pozemcích, kde majitelé věnují část svého pozemky pro zkušenost kontaktu. Tito majitelé poté zažijí fyzický kontakt s Plejáďany, kteří přistanou na jejich pozemku v malé paprskové lodi (beamship). Tito lidé pak půjdou do masmédií a své zkušenosti popíší, čímž budou připravovat lidstvo na reality Kontaktu. Postupně budou tyto kontaktní zóny četnější a četnější, až bude dosaženo kritické masy pro První Kontakt. První Kontakt bude začátkem oficiálních diplomatických styků mezi Pozemšťany a pozitivními Mimozemšťany. To je v plánu zhruba rok po Události na půdě OSN a bude to přenášeno skrze masmédia po celém světě.

Po Prvním Kontaktu začnou pozitivní mimozemšťané distribuovat pokročilé technologie, které rychle přivedou Pozemšťany do zlatého věku páté dimenze.

Současně se v té době mnoho probuzených jedinců započně přesídlovat a vytvářet Komunity Záměru, tak zvané oblasti Světla. S tím, jak bude odstraněn vliv nefyzických Archonů, tak se v těchto komunitách konečně naučí jak žít v harmonii společně, s tím, že každý jedinec sleduje svůj vyšší účel a společně vytvářejí překrásnou mandalu Světla. Oblasti Světla porostou a budou se vyvíjet, jejich vibrační frekvence se bude zvedat a během několika let se propojí s mateřskými loděmi Ashtarova Velitelství pomocí sloupů Světla. Tyto sloupy urychlý skupinový proces Vzestoupení.

Komory Vzestupu představují velmi pokročilou pozitivní organickou technologii, které pozvedá naši vibrační frekvenci a jsou skvělým nástrojem pro pomoc s procesem Vzestupu. Budou použity po Prvním kontaktu, aby urychlily proces Vzestupu pro ty, kdo jsou na to připraveni.

Po Prvním Kontaktu budou lodě Ashtarova Velitelství a lodě Galaktické Konfederace stále více viditelnější, tak, jak se odmaskují na svých pozicích v našem Solárním systému.

Originál publikoval Cobra 6.4.2012 Původ V roce 1975, jistý agent tajných služeb s kódovým označením Michael utíkal před Illumináty,…

Originál publikoval Cobra 8. května 2012 Ohledně publikování těchto informací jsem měl nějaké pochybnosti, protože mohou být pro někter…

Autor: COBRA Již je bezpečné uvolnit jistou informaci, která lépe objasní celou situaci týkající se Události a dynamického pnutí mezi …
Originál publikoval Cobra v neděli 12.2.2017 Čištění skupiny Chimera pokračuje. Poslední dobou došlo k dramatickému zlepšení situace…
Originál publikoval Cobra 16. února 2017 Opět nadešel čas na akci! Nadešel čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou…
Publikováno v Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzestup planety Země a transformace lidstva

UFO a mimozemšťané – odtajnění začíná

 Světlana z Blanenska se ve čtvrtek 5/1 dívala na nebe, kde se objevil zvláštní úkaz. Tvrdí, že ho pozorovala přibližně hodinu. Podivného úkazu na obloze si všimla okolo 16:15 hod. Bohužel u sebe neměla kvalitní kameru, proto je záznam natočený pouze na mobilní telefon.

Po zveřejnění článku a videa na webu TN.cz se redakci ozvali další lidé, kteří objekt ve čtvrtek večer pozorovali. „Viděla jsem to kolem 7 hodiny večer. Říkala jsem si, že by hvězda, ale začalo to svítit víc a víc a pak to lítalo sem a tam, tak nevím,“ popsala Ana Abrahamová.

 „NadBlanskem pozorujeme neznámý létající objekt, jako hvězda to nevypadá. Pozorujeme ho asi hodinu a pořád tu je:

 

Odtajňování zahájeno:

Another UFO was seen near trump, but this time it was seen nearly colliding with the jet itself. As you can see the UFO shot past at such a speed even the camera had…
helenastales.weebly.com

KONEČNĚ JSEM NAŠEL TO,CO JSEM HLEDAL A CHTĚL VĚDĚT…MÁM OBROVKOU RADOST A TADY SE S VÁMA O NI DĚLÍM – P. Ovečkin:

Nostradamus and his prediction of a collision with a cometHe filled the majority of his prophecies. He wrote in a coded language that is difficult to understand. Many…
nibirugroup.org
Lidská DNA je biologický počítač, který v mnoha ohledech předčí ty umělé. Jde jen o to si jej šikovně naprogramovat. To, co od dávných dob věděli šamani, kněží a…
extrastory.cz|Od ExtraStory

Dagmar Polomíková 21 leden v 11:29:

 Informace má co dočinění s energií která bude brzy propuštěna do atmosféry Země ve vztahu pomoci Lidstvu sledovat jejich trasy svých srdcí.To se stane především v dubnu.Tato energie pochází především ze souhvězdí Orion a vyzývá všechny co jsou připraveni a ochotni učinit rozhodnutí.Těšíme se na jeho další úroven vývoje v tomto okamžiku.To může zahrnout větší vzrušení v jejich životě v této době,pro některé více než pro ostatní mnohem důležitější,ale pokud to neuděláte ted‘ bude to nějakou dobu trvat než přijde další energetická příležitost.Musíme vám to zdůraznit.Bude nakonec dosaženo jejich mise a cíle,ale tato možnost bude jistě přínosem těm,kteří jsou ochotni a chtějí být jeho součástí.Čím více lidí na palubě během těchto energetických proudů,tím účinnější výsledek.Hmotnost přijetí této energie a možnosti které nabízí je větší hybnost potom,záloha snadného dosahu.

Nyní žádost o pomoc
Žádáme vás abyste tuto informaci zaslali tolika kontaktů jak je to jen možné,aby bylo možné dosáhnutí krytického množství účastníků.To je příležitost pro ty,kteří jsou připraveni a mnoho z nich.
Byl požádán Orion,aby distribuoval tuto energii s jejich vlastními technikami učit energii a také některé byly zahrnuty ze Sírius B.Tato kombinace je velmi silná a je navržena tak aby poskytla maximální pomoc těm,kteří se rozhodli přijímat a pracovat s tím v tomto okamžiku.
Děkujeme vám za vaši předpokládanou účast a na distribuci této zprávy svým spoluobčanům.
My jsme Arkturiáni
Namaste

CHEGADA DE ENERGIA ARCTURIANOS ATRAVÉS HELEN LUDBEY UMA ENERGIA IRÁ LOGO SER LIBERADA PARA A ATMOSFERA DA TERRA, PARA DAR ASSISTÊNCIA…
decoracaoacoracao.blog.br

Krásná Plejáďanka mi říkala: „Jsme v Praze, Bruselu, Holandsku, Berlíně.“                                                         „JSME  VŠUDE.“

         „Vaši chlapci se ale nechovají dobře.“

                        http://pliskova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=576389

 

Zasílám noční foto z 25.1. 2017 z křižovatky u Starého Hobzí… nad sněhem se rýsují dva objekty – jeden pravidelný kosodélník…(foťák byl jen obyčejný služební)..jak jsem zmáčkl spoušť, nutilo mne to rychle běžet nazpět do auta..z nějakého důvodu v kovovém objektu bylo klidněji.. J.Kaňka :

http://tadesco.cz/jeste-nejste-stale-presvedceni-ze-existuje-ufo/:

Rozhovor Cobry s Mezinárodní skupinou Zlatého věku z 18. 1. 2017 Publikoval Untwine 19.1.2017 Ahoj, Cobro, jsme moc rádi a těšíme se na…
bod-zlomu.blogspot.com
Publikováno v Mimozemské civilizace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UFO a mimozemšťané – odtajnění začíná

Učitelé z hvězd nás kontaktují

21/10 cestou z Golčova Jeníkova mě kolega Jarda sdělil zajímavé informace o bytostech u nás se objevujících a zavezl mě na klidné nádraží:

„Nic není náhoda a co se má stát se stane, jen se tomu nesmíme bránit v naplňování osudu, ve kterém jsme v pozitivním rozvoji posílání po daných stopách …víte, když jsem Vás vezl na to vlakové nádraží, věřím, že se to mělo tak také stát. Když jsem pak od nádraží odjížděl, bylo mi velmi povzneseně, jako bych něco naplnil..teď vím proč – napsal J.K. po přečtení článku na blogu.“

Vaši chlapci se nechovají dobře…

Mi řekla útlá paní plejádského typu – přicházela po peronu od 4 hochů, kteří právě udiveně mizeli v podchodu.Vyskytla jsem se asi ve správném čase a na správném místě. Viděla jsem tu hovořící skupinku 4 hochů a dívenky, či paní…Zdroj: http://pliskova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=576389

Režisér Viliam Poltikovič zdokumentoval výskyt neznámých objektů a bytostí v Peru:

Překvapivá svědectví podávají nejen vesničané, ale i vojenští piloti, starostové měst a vládní expert na jev UFO:
15152447_915090411925366_98110094_o
 20/11 2016 zářící světelný objekt u větrné elektrárny – na Vysočině u obce Kámen nafotila R. Králová

neidentifikovany-objekt

Na Slivestra  jsem z balkónu vyfotil neznámý letící objekt . Byla už skoro tma takže jsem rád , že jsem vůbec něco vyfotil . Podle mne se jedná o mimozemský létající stroj . Zaujaly mne dvě světla . Byla už téměř tma a tento létající objekt letěl nad Studénkou . Podle charakteru letu byly snímány podrobně objekty pod tímto létajícím objektem . Asi za minutu se mi létající objekt začal ztrácet před očima . Vzal jsem si na pomoc dalekohled a opět se mi jej podařilo létající objekt najít . Letěl směrem na Ostravu . Viděl jsem v dalekohledu jak přistává u lesa . Po přistání jsem pozoroval už jen dvě světla .

Místo přistání zajdu brzy prozkoumat . Pokud bych se setkal z mimozemskou inteligencí nevím – jestli bych uměl s těmito bytostmi komunikovat.
                Jakmile se rozední zajdu místo prozkoumat  a dám vědět jak to dopadlo

                                                                                                                                                                                        Zdraví P. B. Studénka

    K místu jsem se vypravil další den .
Našel jsem jen téměř neznatelný kruh o průměru asi 4 m . Místo je zapadané sněhem a už není nic vidět . Nešlo to ani vyfotit , na fotce nebylo nic zajímavého vidět . 
Příště už se nenechám nikým odradit a pokusím se zjistit více informací .  Pelc B. Studénka
Publikováno v Mimozemské civilizace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učitelé z hvězd nás kontaktují